สัญญาใจ 10 อย่าง ทำหลังค่าย 21 วัน

หลังเรียนรู้จากค่ายพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่น 21 วัน ระหว่างวันที่ 1- 21 ตุลาคม 2562 ณ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยสามสบ ต.ศรีสะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน เรียบร้อยแล้ว นายธนภัทร โสมาบุตร (จ๊อบ) อายุ 15 ปี อบต.เมืองลีง สัญญากับตนเองว่าจะต้องทำ 10 อย่างนี้ให้ได้ภายใน 3 เดือน

  1. กอดพ่อ กอดแม่
  2. กวาดบ้าน
  3. ถูบ้าน
  4. ทำงานบ้าน
  5. ช่วยงานบ้าน
  6. เลิกบุหรี่
  7. เลิกเหล้า
  8. เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
  9. เลิกเที่ยวกลางคืน
  10. เลิกเกเร