สัญญาใจ 10 อย่าง ทำหลังค่าย 21 วัน

หลังเรียนรู้จากค่ายพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่น 21 วัน ระหว่างวันที่ 1- 21 ตุลาคม 2562 ณ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยสามสบ ต.ศรีสะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน เรียบร้อยแล้ว นายนิมิตร ดาววะอิน (โอ๊ต) อายุ 16 ปี อบต.เมืองลีง สัญญากับตนเองว่าจะต้องทำ 10 อย่างนี้ให้ได้ภายใน 3 เดือน

  1. ซักผ้า
  2. นอน
  3. เลิกบุหรี่
  4. เลิกเที่ยว
  5. เลิกแว๊น
  6. เลิกเล่นเกม
  7. จัดบ้าน
  8. เลิกใช้เงินเปลือง
  9. ไม่ยุ่งกับยาเสพติด
  10. เป็นคนดีของสังคม