สัญญาใจ 10 อย่าง ทำหลังค่าย 21 วัน

หลังเรียนรู้จากค่ายพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่น 21 วัน ระหว่างวันที่ 1- 21 ตุลาคม 2562 ณ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยสามสบ ต.ศรีสะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน เรียบร้อยแล้ว นายธนกร นิโรรัมย์ (อ๋า) อายุ 15 ปี อบต.เมืองลีง สัญญากับตนเองว่าจะต้องทำ 10 อย่างนี้ให้ได้ภายใน 3 เดือน

  1. กอดตายาย
  2. ขยัน
  3. กวาดบ้าน
  4. กลับไปเรียน
  5. หาเงินให้พ่อแม่
  6. เลี้ยงพ่อแม่
  7. ใช้เงินให้น้อยลง
  8. ช่วยพ่อทำงาน
  9. ช่วยตาทำนา
  10. กลับตัวกลับใจ