สัญญาใจ 10 อย่าง ทำหลังค่าย 21 วัน

หลังเรียนรู้จากค่ายพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่น 21 วัน ระหว่างวันที่ 1- 21 ตุลาคม 2562 ณ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยสามสบ ต.ศรีสะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน เรียบร้อยแล้ว นายราชา ศรีสุข (ออมสิน) อายุ 15 ปี จาก ต.เมืองลีง สัญญากับตนเองว่าจะต้องทำ 10 อย่างนี้ให้ได้ภายใน 3 เดือน

  1. กลับไปกอดพ่อแม่
  2. กลับไปสมัครเรียน กศน.
  3. ตัดหญ้าให้วัว
  4. เป็นเด็กดีของพ่อแม่
  5. เลิกดื่มเหล้า
  6. เลิกเที่ยวกลางคืน
  7. หางานทำ
  8. พาน้อง ๆ ในหมู่บ้านทำความสะอาดชุมชน
  9. ประหยัดเงิน
  10. มีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้น