"โอ๊ต" ขอเปลี่ยนแปลงตนเอง

นิมิตร ดาววะอิน (โอ๊ต) อายุ 16ปี เยาวชนจากตำบลเมืองลีง หลังจากเรียนรู้จากค่ายพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา 25 อปท. จังหวัดสุรินทร์ (ภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค) สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , กสศ. , สถาบันยุวโพธิชน , สกสว. , ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) และมูลนิธิสยามกัมมาจล เมื่อวันที่ 1- 21 ตุลาคม 2562 ณ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยสามสบ ต.ศรีสะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน ซึ่งเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว เจ้าตัวได้แชร์การเปลี่ยนแปลงของตนเองให้เพื่อน ๆ ได้รู้กัน..

"โอ๊ต" เล่าว่าตอนนี้เรียนอยู่ที่ กศน.เมืองลีง ในชั้นมัธยมต้น "ครูหวิง" (จิรนันท์ เครือจันทร์ ครูผู้ดูแลเด็ก อบต.เมืองลีง) พี่เลี้ยงเยาวชนตำบลเมืองลีง ได้แนะนำให้มาเข้าค่าย จึงสนใจเข้าร่วมเพราะต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเอง “อยากเปลี่ยนตัวเองด้วย อยากเปลี่ยนให้ตื่นเช้าตี 5 เลยครับ ให้มีความรับผิดชอบกว่านี้" นั่นคือความคาดหวังของเจ้าตัว

"โอ๊ต" เล่าพฤติกรรมก่อนมาค่าย ของตนเองว่าตนเองมีนิสัยชอบสังสรรค์และนอนกลางวันแทนกลางคืน "กลางวันไม่ได้เห็นหน้าผม จะเห็นแต่ตอนกลางคืนครับ ผมจะติดเพื่อนด้วย ชวนเพื่อนมานั่งดื่มอยู่บ้าน แต่ก่อนจะไปเที่ยวจังหวัดโน้นจังหวัดนี้"

เมื่ออยู่ค่าย 21 วัน สิ่งที่ทำให้โอ๊ตเปลี่ยนแปลงไปคือการตื่นเช้าขึ้นนั่นเอง “เมื่อก่อนผมเป็นเด็กที่นอนตื่นสาย เป็นเด็กที่ดื้อ และตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ได้เปลี่ยนแปลงผมมาก ตั้งแต่การตื่นนอน ผมตื่นนอนเช้าขึ้นแล้ว ตื่นมาเรียน มาทำกิจกรรม ซึ่งทำให้ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับสังคมแล้วจะทำให้ผมนำกลับไปใช้ในชุมชนและพัฒนาชุมชนได้”

ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ได้เปลี่ยนแปลงผมมาก ตั้งแต่การตื่นนอน ผมตื่นนอนเช้าขึ้นแล้ว