21 วัน กับการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นผู้นำเยาวชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

หลังเรียนรู้จากค่ายพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่น 21 วัน ระหว่างวันที่ 1- 21 ตุลาคม 2562 ณ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยสามสบ ต.ศรีสะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน เรียบร้อยแล้ว นายนิมิตร ดาววะอิน (โอ๊ต) อายุ 16 ปี อบต.เมืองลีง สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากค่ายดังนี้

21 วัน กับการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นผู้นำเยาวชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

“เมื่อก่อนผมเป็นเด็กที่นอนตื่นสาย เป็นเด็กที่ดื้อ และตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ได้เปลี่ยนแปลงผมมาก ตั้งแต่การตื่นนอน ผมตื่นนอนเช้าขึ้นแล้ว ตื่นมาเรียน มาทำกิจกรรม ซึ่งทำให้ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับสังคมแล้วจะทำให้ผมนำกลับไปใช้ในชุมชนและพัฒนาชุมชนได้”