สัญญาใจ 10 อย่าง ทำหลังค่าย 21 วัน

หลังเรียนรู้จากค่ายพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่น 21 วัน ระหว่างวันที่ 1- 21 ตุลาคม 2562 ณ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยสามสบ ต.ศรีสะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน เรียบร้อยแล้ว เด็กหญิงจิรนันท์ เจริญอาจ (เฟิร์น) อายุ 13 ปี เยาวชนจากตำบลจอมพระ ที่หน่วยงานคืออบต.จอมพระ ส่งให้มาเรียนรู้ในค่ายนี้ สัญญากับตนเองว่าจะต้องทำ 10 อย่างนี้ให้ได้ภายใน 3 เดือน

  1. กอดแม่ ไหว้แม่ / พูดคุยกับแม่
  2. ซักผ้า / ล้างจาน / กวาดบ้าน
  3. ซักกระเป๋าของตัวเอง
  4. ล้างรถ
  5. ช่วยแม่ทำกับข้าว
  6. กวดห้อง / ถูห้อง
  7. กรอกน้ำใส่ตู้เย็น
  8. ทำความสะอาดห้องแม่ / ห้องพ่อ
  9. นั่งอ่านหนังสือก่อนเรียน / ตั้งใจเรียน
  10. เชื่อฟังพ่อแม่พูด