สัญญาใจ 10 อย่าง ทำหลังค่าย 21 วัน

หลังเรียนรู้จากค่ายพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่น 21 วัน ระหว่างวันที่ 1- 21 ตุลาคม 2562 ณ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยสามสบ ต.ศรีสะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน เรียบร้อยแล้ว เด็กหญิงพัชราพร สุขแสวง (แพม) อายุ 14 ปี เยาวชนจากตำบลจอมพระ ที่หน่วยงานคืออบต.จอมพระ ส่งให้มาเรียนรู้ในค่ายนี้ สัญญากับตนเองว่าจะต้องทำ 10 อย่างนี้ให้ได้ภายใน 3 เดือน

  1. ไหว้ พ่อ แม่
  2. ช่วยงานพ่อ แม่
  3. ตั้งใจเรียน
  4. กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างจาน
  5. ไปวัดทุกวันพระ
  6. ไม่เถียงผู้ใหญ่
  7. ไม่เที่ยวบ่อย
  8. พยายามแบ่งเบาภาระพ่อแม่ให้ได้มากที่สุด
  9. จะใช้เงินให้ประหยัดกว่านี้
  10. อ่านหนังสือมากขึ้น