สัญญาใจ 10 อย่าง ทำหลังค่าย 21 วัน

หลังเรียนรู้จากค่ายพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่น 21 วัน ระหว่างวันที่ 1- 21 ตุลาคม 2562 ณ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยสามสบ ต.ศรีสะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน เรียบร้อยแล้ว เด็กหญิงสุพรรษา การงานดี (ทิพย์) อายุ 14 ปี เยาวชนจากตำบลจอมพระ ที่หน่วยงานคืออบต.จอมพระ ส่งให้มาเรียนรู้ในค่ายนี้ สัญญากับตนเองว่าจะต้องทำ 10 อย่างนี้ให้ได้ภายใน 3 เดือน

 1. ตั้งใจเรียน ตั้งใจอ่านหนังสือ
 2. ช่วยงานคนในบ้าน เช่น ล้างจาน กวาดบ้าน
 3. ปรับตัวเองให้เข้ากับคนในสังคม
 4. ไม่เที่ยวกลางคืน
 5. ไม่เถียงผู้ใหญ่
 6. อ่านหนังสือให้มากขึ้น
 7. ไปวัดทุกวันพระ
 8. ไม่เที่ยวจนเกินไป
 9. ไม่ใช้เงินเยอะจนเกินไป
 10. ไหว้พ่อแม่ทุกครั้งหลังกลับจากโรงเรียน
 11. ไม่เล่นโทรศัทพ์จนเกินไป