สัญญาใจ 10 อย่าง ทำหลังค่าย 21 วัน

หลังเรียนรู้จากค่ายพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่น 21 วัน ระหว่างวันที่ 1- 21 ตุลาคม 2562 ณ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยสามสบ ต.ศรีสะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน เรียบร้อยแล้ว เด็กชายศิวกร ว่องไว (แก้ม) อายุ 13 ปี เยาวชนจากตำบลจอมพระ ที่หน่วยงานคืออบต.จอมพระ ส่งให้มาเรียนรู้ในค่ายนี้ สัญญากับตนเองว่าจะต้องทำ 10 อย่างนี้ให้ได้ภายใน 3 เดือน

  1. กลับไปช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน
  2. กลับไปพัฒนาชุมชน
  3. กลับไปกอดพ่อแม่
  4. กลับไปทำบุญที่วัด
  5. กลับไปส่งงานที่ค้าง
  6. กลับไปหาเพื่อน ๆ พ้อง ๆ
  7. จะไม่เถียงพ่อแม่
  8. ใช้เงินน้อย ๆ
  9. กลับไปอ่านหนังสือ
  10. ไปไหว้พ่อแม่