สะท้อนจากนักถักทอชุมชนสุรินทร์

  • สะท้อนจากนักถักทอชุมชนสุรินทร์

1.ความรู้หรือทักษะอะไรที่เราทำได้ดี

-จากที่เรียนรู้มาสองวัน ความรู้ที่ได้และทำได้ดีคือการลงมือปฏิบัติ

2.ความรู้หรือทักษะอะไรที่เราต้องการพัฒนาเพิ่ม

-อยากพัฒนาการพูดของตัวเอง เพราะยังไม่มีประสบการณ์ในการพูด

3.สิ่งที่เราประทับใจและอยากนำไปใช้ในงาน (ใช้อย่างไร)

-ประทับใจในการเข้ามาอบรมในครั้งนี้ สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสานต่อได้

4.บทเรียนสำคัญของการเรียนรู้

“โอกาส คือ สิ่งที่เราทุกคนอยากได้รับ”

­

นางสาวสุพรรณา สมานมิตร

ผู้ดูแลเด็ก เทศบาลตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

.................

เวที "การเพิ่มสมรรถนะนักถักทอชุมชน : การจัดการความรู้และการเป็นคุณอำนวย"

วันที่ 20 – 22 มกราคม 2563

ติดตามชมกิจกรรมในเวทีได้ที่นี่