เรื่องเล่าจาก“ประสบการณ์และบทเรียนการทำงานเยาวชน”

เรื่องเล่าจาก“ประสบการณ์และบทเรียนการทำงานเยาวชน”

นายวัชรินทร์ ธรรมเที่ยง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

ฝึกกการเล่าเรื่องด้วยวิธีเขียนในเวที”การเพิ่มสมรรถนะนักถักทอชุมชน :

การจัดการความรู้และการเป็นคุณอำนวย” วันที่ 20 – 22 มกราคม 2563


อย่าคิดแทนคนอื่น

พ่อ ลูกจะเรียนจบห้อง SME โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ เรียนเลยลูก โอกาสที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหญ่มีสูงและเลือกเรียนคณะสาขาวิชาที่ดี ๆ ได้ พอลูกเข้าเรียนก็จะพูดคุยกับลูกตลอดเลยว่า เรียนแพทย์ก็ดีนะ เรียนวิศวะก็ดี หรือจะสอบเข้าโรงเรียนนายร้อย จปร. ก็ได้ เกิดเป็นว่าพ่อตั้งความหวังไว้สูงตั้งแต่ลูกยังไม่เข้าเรียน

พอลูกเรียนจบ ม.3 ห้อง SME ก็ต้องการให้ลูกเรียนต่อ ม.4 จนจบม.6 โปรแกรม SME แต่ลูกไม่เรียน อยากเรียนเทคนิคไฟฟ้าก็ค้นหาว่ามีโรงเรียนไหนที่ดีแล้วมั่นคงจึงได้พาลูกไปสมัครเข้า โรงเรียนช่างไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่ไม่ผ่านพอลูกเข้าเรียนชั้น ปวช.1 ช่างไฟฟ้ากำลังก็ตั้งเป้าไว้ว่าจบ ปวช.แล้ว สอบเข้าวิศวะไฟฟ้าพระนครเหนือ

แต่ลูกยังไม่รู้ความคิดเราเลย แล้วเรารู้ความคิดเขาได้ยังไง /อย่าคิดแทนคนอื่น#