สะท้อนการเรียนรู้จากนักถักทอชุมชนสุรินทร์

  • สะท้อนการเรียนรู้จากนักถักทอชุมชนสุรินทร์

1.ความรู้หรือทักษะอะไรที่เราทำได้ดี

-การฟัง และการวิเคราะห์

2.ความรู้หรือทักษะอะไรที่เราต้องการพัฒนาเพิ่ม

-การจับประเด็นและการจับใจความ

3.สิ่งที่เราประทับใจและอยากนำไปใช้ในงาน (ใช้อย่างไร)

-การมีส่วนร่วมและการตกผลึก เพื่อนำไปใช้ในการเข้าหาเด็กและเยาวชนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.บทเรียนสำคัญของการเรียนรู้

“อย่าคาดหวังกับสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น”

­

นายมนตรี แสนกล้า

พนักงานดับเพลิง เทศบาลตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

.................

เวที "การเพิ่มสมรรถนะนักถักทอชุมชน : การจัดการความรู้และการเป็นคุณอำนวย"

วันที่ 20 – 22 มกราคม 2563

ติดตามชมกิจกรรมในเวทีได้ที่นี่