เรื่องเล่าจาก“ประสบการณ์และบทเรียนการทำงานเยาวชน”

เรื่องเล่า


เรื่องเล่าจาก“ประสบการณ์และบทเรียนการทำงานเยาวชน”

เรื่องเทคนิคการพิชิตใจเด็ก

เมื่อประมาณปี 2558 เทศบาลได้มีการจัดอบรมค่ายเด็ก โดยมีระยะเวลา 2 วัน หนึ่งคืนที่บ้านแสลงพันธ์ ณ ป่าชุมชน โดยมีวิทยากรชื่อครูจืด และเจ้าหน้าที่เทศบาลเป็นพี่เลี้ยง ด้วยความที่เด็กมาจากหลายหมู่บ้าน หลายชุมชน จึงทำให้เด็กที่มาเข้าค่ายเริ่มพูดคุยกันเสียงดังขึ้นมาเรื่อย ๆ ทำให้ยากแก่การควบคุม จึงทำให้ครูจืดคิดหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหา

โดยที่ได้แจ้งกับเด็กที่เข้าอบรมว่าให้พวกเราแบ่งออกเป็นกลุ่มและจะให้คะแนนไว้ก่อน กลุ่มละ 100 คะแนน โดยมีข้อแม้ว่าภายในกลุ่มจะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ให้ไว้ หากใครไม่ปฏิบัติตามก็จะหักคะแนนทั้งกลุ่ม หากไม่อยากโดนหักคะแนนก็ให้คนในกลุ่มช่วยเหลือกัน เมื่อถึงวันสุดท้ายจะเอาคะแนนแต่ละกลุ่มมาบวกลบกัน กลุ่มไหนมีคะแนนเหลือมากที่สุดจะได้รางวัลจากผลรวมทุกกิจกรรม#

นายมนตรี แสนกล้า

พนักงานดับเพลิง เทศบาลตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

.................

เวที "การเพิ่มสมรรถนะนักถักทอชุมชน : การจัดการความรู้และการเป็นคุณอำนวย"

วันที่ 20 – 22 มกราคม 2563

ติดตามชมกิจกรรมในเวทีได้ที่นี่