เรื่องเล่าจาก“ประสบการณ์และบทเรียนการทำงานเยาวชน”

เรื่องเล่าจาก“ประสบการณ์และบทเรียนการทำงานเยาวชน”

นางจันทร์เพ็ญ ทรัพย์สนุ่น

นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

ฝึกการเล่าเรื่องด้วยวิธีเขียนในเวที”การเพิ่มสมรรถนะนักถักทอชุมชน :

การจัดการความรู้และการเป็นคุณอำนวย” วันที่ 20 – 22 มกราคม 2563


ชีวิต“น้องผู้บกพร่องทางร่างกาย”

นางสาว Bอาศัยอยู่กับยาย มีพี่สอง 2คน เป็นพี่สาวและ มีน้องชาย 1 คน เดิม B อาศัยอยู่กับพ่อแม่ แต่เนื่องจากทางบ้านมีฐานะค่อนข้างยากจน ประกอบกับยายซึ่งอาศัยอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่ง และยายก็มีความพิการและอายุมากแล้ว B จึงต้องมาอยู่กับยาย เพื่อช่วยดูแลยาย ช่วยแบ่งเบาภาระของแม่ B เป็นเด็กสาวที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ซึ่งมีความพิการมาตั้งแต่เด็กแต่ก็ไม่เคยย่อท้อต่อชีวิต

Bได้เข้ารับการศึกษาจนจบมัธยมศึกษาตอนต้น แต่ด้วยสภาพร่างกายและความบกพร่องของร่างกาย จึงไม่สามารถเรียนต่อ ม.ปลายได้

ในช่วงนี้ทีมถักทอฯ ได้ลงพื้นที่ ในช่วงแรกนั้น ทางทีมได้ไปพบ B และยาย ซึ่งอาศัยอยู่ในบ้าน 2คน ได้นั่งสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของ B ได้ความว่า B มีความบกพร่องร่างกายตั้งแต่เกิด เป็นเด็ก หัวโตเรียนรู้ช้า แม่ต้องพาไปรักษาตั้งแต่เกิด แต่ก็รักษาไม่หาย B เป็นคนที่มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน ถึงแม้ผลการเรียนจะไม่ค่อยดีนัก แต่ B ก็มีความมุ่งมั่นและตั้งใจเรียน จนเรียนจบ ม.ต้น หลังจากจบ ม.ต้น B ไม่ได้เรียนต่อและหางานทำโดยรับจ้างทั่วไป แต่ก็ไม่ได้มีงานทำทุกวัน บางวันมีคนมาใช้ ไปก็ไป บางวันก็ไม่ได้ทำ โดยได้ค่าจ้างประมาณวันละ 250 บาทต่อวัน

ก่อนที่ทีมนักถักทอจะลงไปสำรวจนั้น ตัวข้าพเจ้าเองซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์อยู่แล้ว ได้ดำเนินการเพื่อให้ B ได้รับบัตรความพิการ และยายของ B ซึ่งก็ได้รับบัตรความพิการด้วยเช่นกัน ทำให้ครอบครัวของ B มีรายได้เพิ่มขึ้น

เมื่อครั้งที่มีการจัดอบรมค่ายเยาวชน 21 วัน ที่จังหวัดน่าน B เอง ก็อยากไปอบรมด้วย แต่เนื่องจากต้องดูแลยาย จึงไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมได้ อีกทั้ง B เองก็รู้สึกว้าตัวเองจะไปอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้หรือไม่ กลัวคนอื่นรังเกียจตัวเอง จึงขาดความมั่นใจ ข้าพเจ้าเองก็พยายามพูดอธิบายประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมให้ B ฟังตลอด เพราะรู้สึกอยากช่วยเหลือ B ให้กำลังใจ B จน B เองก็มีความไว้วางใจข้าพเจ้า

หลังจากกิจกรรมการเข้าค่ายเยาวชนที่ จ.น่าน ผ่านไปซักพัก B ได้เข้าไปพบข้าพเจ้า และปรึกษาหารือ ตลอดจนได้เล่าฟังว่า B มานั่งคิดทบทวนแล้ว คิดว่าตัวเองอยากมีงานทำ มีรายได้เพิ่มขึ้น ถ้ามีการจัดอบรมส่งเสริมอาชีพ หรือว่าค่ายเยาวชนอีกให้ข้าพเจ้าบอก B ด้วย

จะเห็นได้ว่า ถึงแม้ช่วงแรก ที่ทีมนักถักทอเข้าไปพบ B เพื่อให้ไปร่วมค่ายเยาวชน แต่ B ปฏิเสธการเข้าร่วมค่ายเยาวชน แต่หลังจากนั้น B ก็เป็นผู้เข้ามาหาข้าพเจ้าเอง และมีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับข้าพเจ้า ซึ่งถือว่าข้าพเจ้าก็มีความสำเร็จในขั้นตอนหนึ่งแล้ว


ปัจจัยความสำเร็จ

-ทีมนักถักทอ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน มีความสม่ำเสมอ ทุ่มเท

-มีความเข้าใจ เข้าถึงทำให้ได้รับความไว้วางใจ

-การทำงานเป็นทีมมีความสำคัญมาก

บทเรียนที่ได้รับ 

-ทำให้เรารับทราบปัญหาเพื่อมาเป็นแนวทางในการดำเนินการครั้งต่อไปบทเรียนที่ได้รับ

-ได้รับความไว้วางใจจากชุมชน ตลอดจนคำชื่นชมของผู้รับบริการ ทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานต่อไป

-บางครั้งสิ่งที่เราคาดหวังมาก อาจจะไม่ได้ตามที่หวัง