เรื่องเล่าจาก“ประสบการณ์และบทเรียนการทำงานเยาวชน”

เรื่องเล่าจาก“ประสบการณ์และบทเรียนการทำงานเยาวชน”

นางสาวศุภรัตติยา วารินกุฏิ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

ฝึกการเล่าเรื่องด้วยวิธีเขียนในเวที”การเพิ่มสมรรถนะนักถักทอชุมชน :

การจัดการความรู้และการเป็นคุณอำนวย” วันที่ 20 – 22 มกราคม 256


ประสบการณ์และบทเรียนการทำงานเด็กและเยาวชน

“งานที่ท้าทาย”

ดิฉันชื่อนางสาวศุภรัตติยา วารินกุฏิ เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อยู่ที่สำนักปลัดฯ เทศบาลตำบลจอมพระ งานที่รับผิดชอบโดยปกติเป็นงานเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ และงานจัดซื้อจัดจ้าง วัน ๆ ก็จะอยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะไม่ได้ออกไปพบปะกับชุมชนเท่าไหร่

ดิฉันได้รับมอบหมายให้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ร่วมเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน ซึ่งนตอนแรกที่ได้รับมอบหมาย ก็มีความกังวลใจว่าเราจะทำงานนี้ได้ดีเพียงใด แต่หลังจากได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ก็มีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการคิด กระบวนการทำงานว่าต้องใช้วิธีไหนถึงจะเข้ากลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการให้เขามาร่วมกิจกรรมกับเรา

ซึ่งในตอนแรกกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการให้เขามาร่วมทำกิจกรรมกับเรา ซึ่งในตอนแรกที่เราออกไปสำรวจข้อมูลของเด็ก ๆ กลุ่มนี้ เราจะประสานกับทางผู้ใหญ่บ้านก่อน โดยให้ผู้ใหญ่พาเราไปพบกับเด็กและครอบครัวของเด็กบางครั้งเด็กที่เราออกไปสำรวจก็ไม่ให้ความร่วมมือกลัวว่าเราจะบังคับให้เขากลับไปเรียนอีก วิ่งหลบไปจนเราบอกกับพ่อแม่ของเด็กว่า ที่เรามาในครั้งนี้ เราออกมาช่วยเหลือและให้โอกาส หากเด็กไม่ต้องการที่จะเรียนต่อ เราก็มีให้เด็ก ๆ ฝึกอาชีพ โดยเราจะมีทุนให้ ซึ่งพอเด็กได้ฟังที่เราพูดคุยและอธิบาย เด็กก็อยากที่จะเข้าคุยกับเราและอยากจะไปฝึกอาชีพในแบบที่เขาต้องการ

บทเรียนที่ได้รับคือ ถ้าเรามีความตั้งใจและความพยายามแล้วเราก็สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้

ความล้มเหลวของตนเองคือ บางครั้งเราทำไม่เต็มที่ เพราะอาจจะเกี่ยวเนื่องกับเวลาที่เรามีเวลาจำกัด ซึ่งจะทำให้เราทำงานไม่บรรลุเป้าหมาย#

­

ติดตามชมกิจกรรมในเวทีได้ที่นี่