เรื่องเล่าจาก“ประสบการณ์และบทเรียนการทำงานเยาวชน”

การเดินทางที่แสนสนุกของนักถักทอชุมชน

ดิฉันเป็นข้าราชการท้องถิ่นตัวเล็ก ๆ คนหนึ่ง ทำหน้าที่ในส่วนของกองการศึกษา ทำงานเกี่ยวกับเอกสารงานวิชาการ งานกีฬา งานศาสนาและประเพณีต่าง ๆ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอีกงานหนึ่ง งานเด็กและเยาวชนที่ทำให้รู้จักกับมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ , กสศ (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) และอบจ.สุรินทร์ และเพื่อน ๆ นักถักทอชุมชนท่านอื่น ๆ รู้ว่าเด็กและเยาวชนสำคัญมากแค่ไหน

ดิฉันได้รับมอบหมายในการสำรวจเด็กและเยาวชนในเขต จำนวน 10 กว่าคน ในขณะนั้นดิฉันคิดว่าเป็นงานที่หนักมาก เราจะทำได้ไหม นอนคิดอยู่หลายคืน จนคิดได้ว่าลองดูสักตั้งดิฉันและทีมงานช่วยกันวางแผนการลงพื้นที่ ซึ่งพื้นที่เรามี 5 หมู่บ้าน จะเลือกพื้นที่ใดก่อน ประสานงานกับใครบ้าง หาข้อมูลเพิ่มเติมจากที่ใดบ้าง ทีมงาน ดิฉันวางแผนกันว่าเราจะออกชุมชนในช่วงหลังเลิกงาน ประสานกับผู่ใหญ่บ้านในการลงพื้นที่ เดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซด์ไปทีละบ้าน ฯลฯ แต่งานก็สำเร็จไปได้ภายใน 5 วัน เป็นไปตามเป้าหมายที่ทีมเราตั้งเป้าหมายไว้ พอเราทำสำเร็จ รู้สึกว่ามีความสุขมาก ๆ รู้สึกว่าหายเหนื่อยเลย ขอบคุณทุกทีม ทุกฝ่ายงานที่ทำให้การเดินทางของนักถักทอชุมชนตัวเล็ก ๆ คนนี้ ได้อะไรที่ยิ่งใหญ่#

ติดตามชมกิจกรรมในเวทีได้ที่นี่