​สะท้อนการเรียนรู้จากเวที KM

สะท้อนการเรียนรู้จากเวที

1.ความรู้หรือทักษะอะไรที่เราทำได้ดี

-ความรู้และทักษะที่ทำได้ดีคือ ทักษะการเขียน จดบันทึก เพราะเราได้ฟังเรื่องราวของเพื่อนแล้วสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวให้คนอื่นได้รับรู้

2.ความรู้หรือทักษะอะไรที่เราต้องการพัฒนาเพิ่ม

-ต้องการพัฒนาด้านการพูดในที่ชุมชน เนื่องจากยังพูดให้คนอื่นคล้อยตามไม่ค่อยได้

3.สิ่งที่เราประทับใจและอยากนำไปใช้ในงาน (ใช้อย่างไร)

-ประทับใจในการอบรมคือได้ทักษะการคิด และเรียนรู้ และรับฟังคนอื่น สามารถนำไปใช้กับงานที่เราทำได้

4.บทเรียนสำคัญของการเรียนรู้

“ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น”


นางสาวศุภรัตติยา วารินกุฏิ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ทต.จอมพระ

สะท้อนการเรียนรู้นักถักทอสุรินทร์

เวที”การเพิ่มสมรรถนะนักถักทอชุมชน : การจัดการความรู้และการเป็นคุณอำนวย”

วันที่ 20 – 22 มกราคม 2563

ติดตามชมกิจกรรมในเวทีได้ที่นี่