"วิว" ชี้ใจสงบและเย็นขึ้นเพราะสมาธิ

ทัตเทพ บัวหอม (วิว)อายุ 25 ปี เยาวชนจากตำบลจอมพระ เยาวชนนอกระบบ หนึ่งในเยาวชนของตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ที่มาเข้าร่วมเรียนรู้ใน ค่ายพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา 25 อปท. จังหวัดสุรินทร์ (ภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค) สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , กสศ. , สถาบันยุวโพธิชน , สกสว. , ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) และมูลนิธิสยามกัมมาจล เมื่อวันที่ 1- 21 ตุลาคม 2562 ณ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยสามสบ ต.ศรีสะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน

“วิว” ตอนนี้กำลังเรียนอยู่ กศน.จอมพระ ระดับมัธยมปลาย ได้ร่วมสะท้อนการเรียนรู้หลังค่าย 21 ได้อย่างน่าสนใจว่า...

“ก่อนมาก็ได้อยู่ช่วยเหลือครูที่ กศน. อยู่เรื่อย ๆ ครับ เพราะได้เริ่มรู้สึกมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครู กศน. จึงได้เข้าทีมวัฒนธรรมและสร้างชื่อเสียงให้ กศน. จึงได้พยายามสู้จนได้รางวัลระดับภาคมาจนได้ จึงรู้สึกรักครู กศน.มากขึ้นที่ได้นำความรู้ดี ๆ ให้ลูกศิษย์คนหนึ่ง จนมาได้ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายอบรมของมูลนิธิสยามกัมมาจลครับ

ช่วงแรกก็รู้สึกตื่นเต้นครับ ที่จะได้เจอเพื่อนใหม่ ๆ ผู้คนใหม่ ๆ ที่ไม่รู้จัก สิ่งที่เห็นได้ชัดว่าผมเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยนะครับ คือ อย่างแรก การสวดมนต์ และการนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบ ซึ่งเห็นได้ว่าตัวผมเองตอนแรกจะควบคุมตัวเองยากครับในด้านอารมณ์ แต่พอได้ลงมือทำ (ทำสมาธิ) ครับ กลับเป็นว่าเราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้น จิตใจสงบขึ้น ใจเย็นขึ้นมากครับและสิ่งที่สำคัญได้เรียนรู้เรื่อง การพูด การฟัง การนำเสนอ การเข้ากล้า การเข้าร่วมกิจกรรม การเล่นเกมส์ การอ่านบทความ การดู VDO การพูดคุยกับวิทยากรจากต่างถิ่นต่างแดนครับ รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น และเป็นจิตอาสา เรื่องการเป็นผู้นำอาจจะยังไม่ดีพอครับ ที่ทำได้ดีหลัก ๆ คือ เป็นคนที่อัธยาศัยดีครับ และเวลาโกรธตอนนี้ก็หายโกรธง่ายกว่าเดิมครับ รู้จักการพัฒนาตนเอง การดึงศักยภาพตัวเองออกมาครับ

เท่าที่ได้ผมก็จะได้เรื่องการพูดเริ่มเป็นเรื่องเป็นราวครับ เรื่องการให้กำลังใจคน เรื่องน้ำใจครับ เรื่องหน้าที่ทำได้ปานกลางครับ บางทีก็มี ที่ไม่เชื่อพี่เลี้ยงอยู่บ้าง แต่สุดท้ายแล้วตัวผมเองได้เอาชนะตัวเองเรื่อง นิเวศภาวนา ได้รู้เรื่องศิลปะ รู้เรื่องการจะทำดีต้องเริ่มยังไง รู้จักการให้อภัยตัวเองและผู้อื่น การตั้งสติ

ได้เรียนรู้เป้าหมายของชีวิต อีก 10 ปี ว่า ทำไมเราต้องทำในวันข้างหน้า แต่ตัวผมกลับคิดว่าเราอาจจะไม่มีเวลาเหลืออยู่ถึงตอนนั้น

ได้เรียนรู้ การทบทวนตัวเอง เช่น กิจกรรมการข้ามเส้น อ่านใจจากใบไม้ การเล่าเรื่องส่วนตัวให้กันฟัง ทำให้ได้กลับมาทบทวนว่าทำไมเรายังไม่คิดจะเปลี่ยนตัวเอง

ได้เรียนรู้การฟังและการเข้าใจตนเอง และไตร่ตรองตัวเองว่ามีประเด็นอะไรบ้างต้องฟังอย่างไรถึงเข้าใจ มีความลึกซึ้งมั้ย

ได้เรียนรู้การสรุปบทเรียน ช่วงใกล้เข้านอน ได้ทำงานเป็นทีม และปรึกษาหารือกันอีกครั้งก่อนจะทำอะไรลงไปเพื่อให้เราสรุปได้ในการแสวงหาความรู้

ได้เรียนรู้การจับประเด็น ประเด็นต่าง ๆ ในการชมสื่อ ดูอย่างไรให้เข้าใจ ดูอย่างไรถึงจับประเด็นได้ เรียกว่า สรุป

ได้เรียนรู้ การทำแผนที่ชุมชน และรู้จักกลุ่มชีววิถี ว่ามีวัฒนธรรมเป็นอย่างไร ศาสนา อาชีพ สถานที่สำคัญต่าง ๆ

ได้เรียนรู้จากการชม VDO การเรียนรู้ การเรียนเปรียบเทียบตัวเอง และมีแง่คิด มุมมองแต่ละเรื่อง และได้ความรู้เสริมมากขึ้น

ได้เรียนรู้เท่าทันสื่อ สื่อต่าง ๆ ที่เรารู้จักมากขึ้น เช่น การถ่ายทำวิดีโอ หนังสั้น การสร้างการตูน การเล่นละคร การเรียนรู้ด้วยวรรณคดี

ได้เรียนรู้ การรู้จักความรัก ความสัมพันธ์กันในกลุ่ม และเพื่อนผองว่าควรทำกันอย่างไร แม่ฮัก พ่อฮัก จิตอาสา การขึ้นเป็นผู้นำของกลุ่มเพื่อน

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเล่าประสบการณ์ ความรักว่าทำอย่างไรถึงจะชีวิตคู่อย่างมั่นคง รู้เกี่ยวกับความรักแต่ละคนนั้นมีไม่เหมือนกัน

ได้เรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรอบหน่วยอนุรักษฯ ในแหล่งที่พักว่ามีอะไรบ้าง

ได้รู้จักว่าขยะสามารถเปลี่ยนเป็นรายได้ และเพิ่มมูลค่าได้ มีความรู้เรื่องร้านค้าศูนย์บาทในชุมชนอ่อนนุช เรื่องรองเท้าพเนจร วิดีโอเรื่องนกกินขยะ อาหารขยะ

สุดท้ายแล้วชอบพี่เลี้ยงทุกคนนะครับ ดูแลดีทุกคน ขอบคุณที่มอบแต่สิ่งดี ๆ ให้กับเด็กนอกระบบคนนี้นะครับ” #