เรื่องเล่าจากค่ายถอดบทเรียนโครงงานพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน วันที่ 24-26 สิงหาคม 2561


เรื่องเล่าจากค่ายถอดบทเรียนโครงงานพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน

วันที่ 24-26 สิงหาคม 2561

ณ พีรดา ริเวอร์วิว รีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

...............................................

เด็กหญิงอรอนงค์ นาคทรัพย์ (มิ้นท์)

เทศบาลกันตวจระมวล

ชื่อเด็กหญิงอรอนงค์ ชื่อเล่นน้องมิ้นท์ นิสัยเป็นคนนิ่งๆ ไม่ค่อยพูด จะพูดมากก็ต่อเมื่อสนิทกันเท่านั้นแต่ถ้าไม่สนิทก็จะไม่พูดด้วย ตอนนี้ก็ทำหลายโครงการ ต้องเจอกับคนมากมายถึงจะอายแต่ก็ต้องพูด มีพี่ปุ้ยเป็นพี่เลี้ยงให้กับพวกเรา ป้าตุ๊ ยายเป๋ง พี่สี เป็นกำลังใจให้กับพวกเรา พี่มิก พี่โอ๋น ตูน เอิร์ธ ไอซ์ และน้องที่ให้ความร่วมมือและช่วยทำโครงงาน

ปัญหาในชุมชน เด็กติดโทรศัพท์ ใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์ ปัญหาในโครงงานคือน้องไม่ค่อยให้ความร่วมมือ ในการถอดบทเรียน ขี้เกียจ สิ่งที่อยากเห็นคือ อยากให้ชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ชุมชนมีความสุข มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ทำให้ชุมชนน่าอยู่ คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ

ทำโครงการส่งเสริมการสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น ขั้นตอนในการทำโครงงาน มีการนัดกันมาประชุมที่บ้านป้าตุ๊แล้วนัดกันในวันเสาร์ตอนเช้าและพากันปั่นจักรยานไปวัดทุกวันอาทิตย์ มีการสวมเสื้อสีขาวนุ่งผ้าถุงผู้ชายจะเป็นเสื้อขาวและกางเกงวอร์ม

ปัญหาจากการทำโครงงานนั้น ตัวเราก็จะขาดทักษะในการให้ความรู้ ในการถวายเพลพระ วิธีแก้ปัญหาคือจัดตารางเวลาให้กับตนเอง ทำการบ้านให้เสร็จ และมาเรียนรู้กันถวายเพลพระ แก้ปัญหาภายนอกคือบอกน้องให้เงียบ บอกน้องให้ความร่วมมือ พี่เลี้ยงคอยให้กำลังใจพวกเราและค่อยจัดกิจกรรมให้คำแนะนำ

ตัวการ์ตูนที่ชอบคือเบ็นเท็น

ประโยชน์ของโครงงานต่อตัวเราเองคือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถวายเพลพระประโยชน์ต่อชุมชน ชุมชนสะอาด วัดสะอาดน่าอยู่มากขึ้น

ขอบคุณที่ให้คำปรึกษาแนะนำพวกเรา และก็ขอโทษที่ทำให้เสียใจทำให้หนักใจในสิ่งที่ไม่ดีและก็จะให้อภัยกับทุกคน