ถอดบทเรียนจากโครงงาน โรงเรียนไทรแก้ววิทยา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

ถอดบทเรียนจากโครงงาน "อาชีพในฝัน"

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL&PLC

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561


โจทย์:ให้วาดรูปพร้อมบรรยายตามหัวข้อดังนี้

1.สำรวจตัวเอง

"สิ่งที่ชอบบนใบหน้าและบนร่างกาย :- ชอบจมูกและลำตัว / สิ่งที่ไม่ชอบบนใบหน้าและร่างกาย :- ไม่ชอบฟันและนิ้วเท้า / นิสัยด้านบวก :- ร่าเริง ขี้เล่น พูดมาก ใจดี เล่นได้กับทุกคน / นิสัยด้านลบ :- ขี้น้อยใจ ไม่ค่อยยิ้ม โมโห โกรธง่าย ไม่ค่อยเข้ากับคนอื่นๆ / ลักษณะของบุคคลที่ชอบ :- ยิ้มเก่ง ร่าเริง น่ารัก / ลักษณะของบุคคลที่ไม่ชอบ :- พูดมาก ด่าเก่ง ไม่น่ารัก / ความถนัด-ความเชี่ยวชาญ :- คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  การเรียน / อนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า :- พยาบาลทหาร"

2.ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

"ได้รู้จักอาชีพที่เราชอบ  ฝึกกระบวนการแก้ปัญหา มีจินตนาการ ได้เรียนรู้อาชีพในท้องถิ่น ได้รู้การดำนา วิธีการดำนา ได้รู้จักอาชีพต่างๆ ได้รู้จักคิด มีสมาธิ"

3.ปัญหาที่เกิดจากตนเอง / ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่น

“ปัญหาจากตนเอง :- โมโหเพราะเพื่อนไม่ช่วย สมาธิสั้น ไม่ค่อยเข้าใจ อารมณ์ร้อน ใจร้อน / ปัญหาจากผู้อื่น :- คนอื่นพูดเสียงดัง คนอื่นมาช้า คนอื่นไม่ให้ความร่วมมือ ครูอธิบายไม่เข้าใจเพื่อนบางคนก็ไม่ช่วยงาน"

4.วิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากตนเอง / วิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่น

“วิธีแก้ปัญหาจากตนเอง :- ไปที่เงียบๆ ตั้งใจฟัง ให้เพื่อนอธิบายให้ฟังใหม่ ไปนั่งสมาธิสงบอารมณ์ / วิธีแก้ปัญหาจากผู้อื่น :- บอกเพื่อนให้เงียบๆ บอกเพื่อนให้ช่วย ให้ครูอธิบายใหม่ บอกเพื่อนให้ช่วย"

5.ถ้ามีโอกาสทำใหม่จะปรับปรุงเรื่องอะไร

"สถานที่ อยากให้ทุกคนมาเรียนให้เร็วกว่านี้ มีเกมให้เล่น ลดชั่วโมงเรียน อยากให้ทุกคนให้ความร่วมมือ"

6.ความประทับใจ

“เพื่อน :- ไอซ์ อั๋น ธรรมธัช แตงกวา / ผู้หลักผู้ใหญ่ :- ครูสยาม ครูชาตรี ครูสมภพ"