ถอดบทเรียนความรู้

โดย อ.วาริน รอดบำเรอ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม

งานกิจกรรมเสริมศักยภาพครูในโครงการประกวดเรื่องเล่า "ความสำเร็จในการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา"
วันที่ 28 -30 พฤศจิกายน 2552  ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา และหอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน กรุงเทพฯ 
ถอดบทเรียนความรู้ "การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนสาระวิชาคณิตศาสตร์" ภาย
ในงานกิจกรรมเสริมศักยภาพครูในโครงการประกวดเรื่องเล่า
“ความสำเร็จในการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา” วันที่ 28 -30
พฤศจิกายน 2552 ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา และหอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์
สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน กรุงเทพฯ

อาจารย์วาริน รอดบำเรอ สาระวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จ.นครปฐม
แรงบันดาลใจสู่การเป็นครูพอเพียง

แรง
จูงใจและแรงบันดาลใจที่ทำให้มีการขับเคลื่อนเรื่องนี้เฉพาะของตัวเอง
ขอเล่าว่าการทำดีโดยไม่มีใครบังคับเนื่องจากตัวเองเป็นครูสอนแล้วไม่เคยคิด
ว่าตัวเองจะเป็นครูที่จะปรับเปลี่ยนการสอน ได้ชื่อว่าเป็นครูดีเด่นได้
คือมันจะต้องมีทุนอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้ทำอย่างนั้นได้
ตอนแรกชีวิตการสอนไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยจริงๆ บังเอิญลูกชาย เรียนจบ ป.6
แล้วไม่มีโรงเรียนเรียน เพราะสอบเข้าเรียนที่ไหนไม่ได้
และจากการที่เราเป็นครูเราก็อาย จะไปพูดขอกับ ผอ.โรงเรียนที่สอนเราอยู่
มันก็เกินเวลาที่จะสามารถติดต่อได้แล้ว เราก็อายเพื่อน อายทุกอย่าง
ลูกเราเราก็ให้เขาเรียนในโรงเรียนที่ดี
เสียสตางค์ให้ลูกเรียนพิเศษตอนเย็นเราก็ทำ แต่ทำไมแค่การคูณ การหา หรม.
ครน. ลูกก็ยังทำไม่ได้ เราคงจะเลยจุดนี้ไปนิดนึง
เราสอนลูกคนอื่นแต่เราไม่ได้สอนลูกเราเลย
นับจากนั้นเราจึงคิดว่าเราจะต้องสอนลูกเราเอง
และตั้งปณิธานการเป็นครูว่าเราจะเป็นผู้ให้ ตั้งใจสอนนักเรียนให้ดีที่สุด
อันนี้เป็นสัญญาใจที่ตัวเองเปิดใจกับตัวเอง ณ
วันนั้นที่ลูกเราสอบเข้าเรียนไม่ได้ เราฝากความหวังไว้กับครู
แต่ลูกเราก็สอบเข้าไม่ได้
เป็นแรงบันดาลใจให้เปิดใจว่าทำอย่างไรที่เราจะสอนเด็กให้เขารู้เรื่อง
และทำอย่างไรให้ผู้ปกครองไว้วางใจครูคนนี้ว่าฝากลูกเขามาเรียนแล้วสามารถวาง
ใจปล่อยไว้กับเราได้ ว่าลูกเขาจะมีความรู้แน่ๆ
ตรงนั้นเป็นตัวที่ทำให้เริ่มหากระบวนการและหาวิธีการแล้วมาเรียนรู้ในเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง ได้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึง
และรู้ว่าจะนำไปพัฒนาอย่างไรให้เกิดผล