อภิศักดิ์ ทัศนี : ตำนานเจ้าทะเล

หาดทรายขาวเคล้าสายลมนั่งชมฟ้า
ลมพัดพาเกียวคลื่นคลื่นสู่ฝั่ง
พาชีวิตกลับคืนตื่นภวังค์
เมื่อครั้งยังทำลายหาดทรายงาม

ครั้งอดีตมีตำนานอันเลวร้าย
ที่มนุษย์ได้ทำลายเเละเหียดหยาม
เปลี่ยนหาดทรายท้องทะเลเป็นสีคลราม
เพียงชั่วยามสูญสิ้นทุกสิ่งไป

ท้องทะเลเคยราบเรียบก็พิโรธ
เกลียวคลื่นโกรธกลายร่างเป็นสัตว์ใหญ่
พัดพาเอาหาดทรายลับหายไป
เมื่อกลับใจจึงได้หาดทรายคืน

มาเถิดมาหลอมใจให้เป็นหนึ่ง
เป็นที่พึงของผืนน้ำฉ่ำระรื่น
เพื่อลูกหลานมีหาดทรายอยู่ยั่งยืน
ร่วมพลิกฟื้นให้จดจำเป็นตำนาน....

ประพันธ์ โดย นางสาววทันยา มุนินโท, นายโตนาวัฒน์ ศรีสาย เเละนางสาวธัญศิริ ลิ่มสถาพร โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา
ในหนังสือเล่มเล็ก เรื่อง "ตำนานเจ้าทะเล"