เครือข่ายโรงเรียนวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง

เครือข่ายโรงเรียนวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2555 ณ นกน้ำรีสอร์ท อ.เมือง จ.สตูล


หนูทำโครงการ “เปิดประตูการเรียนรู้สู่ทุ่งนา”   โครงการนี้เริ่มต้นจากวันที่ คุณครูระเบียบ  คงฉาง (ครูที่ปรึกษาโครงการ) ไปร่วมประชุมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของเด็กนักเรียนระดับประถม  โดยเฉพาะเรื่องการทำโครงงานของนักเรียน   จากนั้นก็มาบอกเด็ก ๆ ว่าใครสนใจจะทำโครงงานบ้าง...
 

ตอนแรกพวกหนูก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องทำนา เลยถามคุณครูว่าทำไมต้องทำเรื่องการทำนา คุณครูบอกว่า เด็ก ๆ กินข้าวเหลือ ไม่รู้จักคุณค่าของข้าว และป่วยกันเยอะ การทำนาจะช่วยฝึกทักษะหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะเรื่องความอดทนร่างกายจะได้แข็งแรง  ...เพราะเวลาจะทำนาคุณครูให้ทำทุกคน... และเมื่อทุกคนสนใจ  คุณครูก็บอกว่า  เราจะยังลงมือทำไม่ได้ ต้องค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และต้องรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการทำนาเสียก่อน พวกเราก็ต้องไปค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำนา ซึ่งเริ่มตั้งแต่การเตรียมพื้นที่  เตรียมเมล็ดพันธุ์  การดำนา  การให้ปุ๋ย   จากนั้นก็ต้องมีการสืบค้น หาครูภูมิปัญญา ว่ามีใครจะสามารถเป็นครูให้ได้บ้าง
 

โครงการนี้ทำให้หนูเปลี่ยนไปหลายอย่าง มั่นใจขึ้น เป็นตัวแทนของเพื่อนได้  เพราะคุณครูฝึกให้พวกหนูมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก