เครือข่ายโรงเรียนวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง

เครือข่ายโรงเรียนวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2555 ณ นกน้ำรีสอร์ท อ.เมือง จ.สตูล


ด.ญ. ซัลมา หมันเพ็ง  ชอบเรียนวิชาภาษาไทย เพราะชอบเขียนเรียงความ และครูในดวงใจคือครูผกามาศ  ทองมิน  เพราะครูใจดี เวลาเจอเด็กครูจะเข้ามากอดทุกครั้ง จึงรู้สึกว่าครูใจดีและอบอุ่น เราเริ่มเรียนวิจัยตอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ยอมรับว่าตอนนั้นยังไม่รู้ว่าวิจัยเป็นอย่างไร พอเริ่มเรียนก็ได้รู้ว่าการวิจัยเป็นการเรียนที่ให้นักเรียนได้คิด ได้แสดงความสามารถ ซึ่งทุกวันพฤหัสและศุกร์นักเรียนจะต้องเรียนวิชาวิจัยทุกคน ในคาบที่ 5 และ 6  แต่ละชั้นเรียนจะมีการแบ่งกลุ่มย่อยในชั้น กลุ่มละ 5 - 6 คน ในกลุ่มของเราเลือกทำวิจัยเรื่องดอกอัญชัน เนื่องจากเห็นว่า ดอกอัญชันเป็นดอกไม้ที่มีประโยชน์และสรรพคุณทางยา เริ่มจากการหาข้อมูลเบื้องต้นในอินเทอร์เน็ต จากนั้นก็เริ่มถามหมอสมุนไพรละแวกใกล้บ้าน ครูประจำวิชาก็หาวิทยากรเรื่องสมุนไพรที่อยู่ข้างโรงเรียนมาให้ความรู้กับนักเรียน บางครั้งนักเรียนก็ไปฟังเรื่องสมุนไพรจากวิทยากรที่บ้านครูหลังโรงเรียน หลังจากได้ความรู้แล้วก็ให้สรุปแล้วเขียนแผนงานถึงกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน จนกระทั่งไปนำเสนอหน้าชั้น ซึ่งวันที่นำเสนองานรู้สึกตื่นเต้นมาก แต่ก็สามารถผ่านมาได้
 

ปัญหาและอุปสรรค : การทำวิจัยต้องทำเป็นกลุ่ม แต่กลุ่มเพื่อนผู้ชายมักไม่ค่อยช่วยทำงาน เพราะเขาไม่ชอบทำวิจัย เราเลยตั้งข้อตกลงว่าจะแบ่งงานกันทำ จนทำให้งานสำเร็จได้ในที่สุด
 

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น : กล้านำเสนองานมากขึ้น ไม่รู้สึกเคอะเขินเหมือนแต่ก่อน กล้าแสดงออกมากขึ้น มั่นใจในการนำเสนองานมากขึ้น จากเมื่อก่อนค่อนข้างกลัวและตื่นเต้น แต่ตอนนี้รู้สึกไม่ตื่นเต้นเหมือนเมื่อก่อน