เครือข่ายโรงเรียนวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง

เครือข่ายโรงเรียนวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2555 ณ นกน้ำรีสอร์ท อ.เมือง จ.สตูล


ประทับใจ ครูขนิษฐา อาสาชำนาญ ครูที่ปรึกษาเพราะไม่เครียด สอนสนุก  เข้าใจง่าย และสอนวิธีคิดที่ง่ายมาก  ผมทำโครงการวิจัยเรือง “ดินสอหาย”  ตอนที่คุณครูบอกว่าให้คิดทำโครงการวิจัย พวกเราก็อยากจะศึกษาเรื่องดินสอหาย เพราะดินสอของพวกเราหายบ่อยมาก ไม่รู้หายไปไหน  หายบ่อยจนบางครั้งทำให้พวกเราทะเลาะกัน เพราะคิดว่าเพื่อนเอาไป...ดินสอของพวกเราหายกันทุกวัน ของผมเคยหาย  5 แท่ง พอโครงการผ่าน ผมก็ทำแบบสอบถาม สัมภาษณ์ หาข้อมูลเกี่ยวกับดินสอ ถามเพื่อน ๆ  ว่าใช้ดินสอแบบไหน หายบ่อยแค่ไหน  แล้วก็ไปหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตถึงวิธีการผลิตดินสอ ก็รู้ว่าดินสอทำมาจากไม้  รู้ว่าต้องตัดต้นไม้มาทำ เพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลดินสอเราได้ เราก็ลดการตัดต้นไม่ลงไปได้มาก
 

นอกจากเราจะรู้ว่าดินสอแท่งกลมพอกลิ้งหล่นจากโต๊ะมันก็หายไปแล้ว โครงการนี้ยังช่วยสอนเรื่องวิชาคณิตศาสตร์ด้วยครับ  เช่น เอาโจทย์เรื่องดินสอหายมาตั้งเป็นโจทย์ปัญหา  จากนั้นใช้การคำนวณเข้ามาเป็นเครื่องมือในการช่วยคิด เช่น ดินสอแท่งละ 5 บาท หายวันละ 5 แท่ง ถ้าหาย 1 เดือนจะหายกี่แท่ง เป็นเงินเท่าไหร่  ถ้าเป็นปีจะเป็นเงินกี่บาท และในส่วนของวิชาภาษาอังกฤษ ก็ตั้งคำถามเป็นภาษาอังกฤษ เช่น ดินสอ ในภาษาอังกฤษเขียนวา Pencil  ส่วนวิชาอื่น ๆ ก็ดูว่า ดินสอทำมาจากไม้ ไม้มาจากไหน  ไม้เป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรธรรมชาติ เราจะดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติจากการดูแลรักษาดินสออย่างไร...เพราะเรียนเรียนกว่าจะจบตั้ง 6 ปี ถ้าเราทำดินสอหายบ่อย ๆ จะเกิดอะไรขึ้น...
 

สำหรับผมความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือเมื่อไม่เคยพูดเลย ทุกวันนี้พูดเก่งขึ้น...เพื่อน ๆ ยังบอกอีกว่า ตอนเรียน ป.1 สอบที่ได้โหล่  ไม่คิดว่าพอขึ้น ป.3 จะสอบได้ที่ 1เวลาทำงาน คุณครูบอกว่า ถูกไม่ถูกให้พวกเราลองตอบไปก่อน เพื่อที่จะได้รู้ว่าพวกเราคิดอะไร และมีความเข้าใจแค่ไหน  ไม่มีถูกไม่มีผิด  มีแต่ความเข้าใจกับไม่เข้าใจ  ถ้าเราตอบผิด คุณครูก็จะช่วยแนะว่าคำตอบที่ถูกคืออะไร...นี่คือสิ่งที่จะติดตัวพวกเราไปในการเรียนหนังสือชั้นต่อ ๆ ไป