เครือข่ายโรงเรียนวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง

เครือข่ายโรงเรียนวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2555 ณ นกน้ำรีสอร์ท อ.เมือง จ.สตูล


ครูที่หนูชอบคือชอบครูพละ  เพราะสอนสนุก ก่อนจะเข้าสู่การเรียนการสอน ครูจะมีเกมสนุก ๆ มาให้พวกเราเล่นเสมอ ๆ และบางวันครูจะพาออกไปข้างนอก ออกไปทำกิจกรรมก่อนเข้าสู่การวิชาพละ
 

โครงการที่หนูทำคือโครงการเรื่อง “เศษอาหารในโรงอาหาร” เนื่องจากมีเหตุทำให้น้ำท่วมห้องเรียน เด็ก ๆ จึงต้องย้ายออกมาเรียนที่โรงอาหาร และพบว่าในโรงอาหารมีแต่เศษอาหารเต็มไปหมด .. ทั้งที่หกเรี่ยราดอยู่บนโต๊ะ บนพื้น และที่เหลือค้างอยู่ในจาน   โดยโครงการนี้เกิดขึ้นเมื่อพวกเราได้มีโอกาสได้ทำ “วิจัยในชั้นเรียน”  พวกเราคิดทำ 4 เรื่องคือ เศษอาหารในโรงอาหาร ,ก้อนหิน , ขยะในห้อง ป.4 และเรื่องหญ้าเจ้าชู้  เมื่อนำเรื่องทั้ง 4 ไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษา  คุณครูถามว่า “จะเลือกเรื่องไหน” ส่วนใหญ่เลือกขยะในโรงอาหาร  เหตุผลที่เลือกนั้น เนื่องจากว่าถ้าเราเลือกทำโครงการ “ขยะในห้องป.4” มันก็เป็นเพียงปัญหาที่เกิดขึ้นในห้อง ป.4  ก็จะพัฒนาได้แค่ห้อง ป.4 แต่ถ้าเราเลือกทำเศษขยะในโรงอาหารมันก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาทั้งโรงเรียน...อีกอย่างคือมันจะตรงกันกับโครงงานของพี่ ม.3 ที่จะทำเรื่องปุ๋ยหมักชีวภาพ พวกพี่ๆ จะได้นำเอาเศษอาหารไปทำปุ๋ยหมัก  
 

เมื่อได้คำตอบ พวกหนูก็ทำแบบสอบถาม และสำรวจโรงอาหาร เก็บข้อมูลปริมาณของเศษอาหาร จำนวนโต๊ะในโรงอาหาร และกลุ่มนักเรียนที่มักทานอาหารหกเลอะเทอะ เหลือทิ้งเป็นประจำ และจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ อ.อารีย์ เปรมใจ คอยให้คำปรึกษา    ตอนนี้เศษอาหารในโรงอาหารเหลือไม่ค่อยมากแล้ว…เนื่องจาก มีการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทุกคนทราบถึงข้อเสียของการทานอาหารเหลือ และมีการออกกฎระเบียบสำหรับคนที่ยังทานอาหารเหลือทิ้งเป็นประจำ และมีการว่ากล่าวตักเตือน
 

ก่อนทำโครงการนี้หนูเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออก  เขิน พอทำวิจัยทำให้เราได้ฝึกบ่อย ๆ ทั้งการฝึกพูด การตั้งคำถาม และฝึกนำเสนอผลงานบ่อย ๆ ทำให้กล้าแสดงออก เวลามีงานอะไรครูก็จะให้หนู เป็นพิธีกรดำเนินรายการ เหมือนวันนี้ที่คุณครูเลือกหนูมาพูดเรื่องการทำงานวิจัยของโรงเรียน ให้พี่ ๆ เพื่อน ๆ ฟัง ตอนนี้หนูคิดว่าหนูกล้าแสดงออกมากขึ้น