เครือข่ายโรงเรียนวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง

เครือข่ายโรงเรียนวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2555 ณ นกน้ำรีสอร์ท อ.เมือง จ.สตูล


หนูประทับใจคุณครูยะโกบ วาหาบ  ท่านเป็นครูที่สอนสนุก ไม่ดุ สอนแล้วพวกหนูเข้าใจ ไม่โกรธเวลาที่พวกหนูตั้งคำถามเวลาไม่เข้าใจ  คุณครูยะโกบซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักเรียนรวมกลุ่มกันทำโครงงาน “บูรณาการการเรียนรู้”  เด็ก ๆ จึงคิดโครงการ “เพาะเห็ดจากทมลายปาล์ม” เพราะเห็นว่าในโรงเรียนมีสวนปาล์ม
 

ครูให้เลือกเรื่องใกล้ตัว  ที่เป็นปัญหา ที่อยากทำ และพวกหนูสนใจ พวกหนูก็ปรึกษากันดูว่าจะเอาเรื่องอะไร  และครูให้แบ่งกลุ่ม ตั้งข้อตกลง และสอนให้ทำ  Mind Map เพื่อดูว่าทลายปาล์มนำไปทำอะไรได้บ้าง และมีวิธีอย่างไร และครูก็ให้ไปค้นหาว่า คนที่มีความรู้เกี่ยวกับทลายปาล์มมากที่สุด เราก็ได้ลุง (จำชื่อไม่ได้) และเราก็ตรวจสอบว่าบ้านใครมีต้นปาล์มบ้าง....และเอาทลายปาล์มไปทำอะไรได้บ้าง ทุกคนต้องไปหาคำตอบมา....พอรู้คำตอบ ทุกคนก็ต้องออกไปนำเสนอหน้าชั้น  แล้วก็หาข้อตกลงร่วมกันว่าจะใช้ประโยชน์จากทลายปาล์มเรื่องอะไร
 

พวกเราก็ตกลงกันว่าจะทำโครงการเรื่องการเพาะเห็ดฟางจากทลายปาล์ม และคุณครูก็ให้ไปปรึกษาว่าจะไปเรียนรู้เรื่องการเพาะเห็ดจากคุณครูภูมิปัญญาอย่างไร พวกเราก็มาประชุมกัน แบ่งหน้าที่กันทำงาน  ทำจดหมายขออนุญาตผู้อำนวยการ  ทำจดหมายขออนุญาตคุณครูภูมิปัญญาว่าจะขอเข้าไปเรียนรู้เรื่องการเพาะเห็ด  และก็ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับแผนการเรียนรู้ของพวกเรา  การเรียนรู้ของพวกเราจะทำกันตอนบ่าย หลังจากไปเรียนรู้จากครูภูมิปัญญา คุณครูก็จะให้ทุกคนมานำเสนอว่าไปเรียนรู้อะไรกันมาบ้าง  ซึ่งทุกคนก็จะออกไปนำเสนอทุกคน
 

หลังจากทำโครงการนี้แล้วหนูคิดว่าหนูเก่งขึ้น....เพื่อน ๆ ก็บอกว่าหนูไม่ขึ้นอายเหมือนเมื่อก่อน