เครือข่ายโรงเรียนวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง

เครือข่ายโรงเรียนวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2555 ณ นกน้ำรีสอร์ท อ.เมือง จ.สตูล


คุณครูอิสมาอีล สุวรรณกระวี ซึ่งเป็นที่ปรึกษา ให้พวกเราแบ่งกลุ่มๆ ละ  5 – 7 คน  แล้วเลือกเรื่องใกล้ตัวมาเท่าไรก็ได้ กลุ่มผมเลือกได้ 50 เรื่อง  จากนั้นคัดเลือกให้เหลือ 10 เรื่อง โดยคัดจากเรื่องใกล้ตัว เพราะบางคนไปเอาเรื่องไกลตัวเช่นปลาวาฬสีน้ำเงิน หรือไอ้มดแดง  คุณครูให้คัดเหลือ 3 เรื่องคือ เรื่องหลอดไฟ ไฟฟ้า และกล้วย พอเหลือ 3 เรื่องคุณครูก็ให้คัดเหลือเรื่องเดียว   โดยเรื่องที่เลือกครูบอกว่า เราต้องให้รู้ลึกลงไปอีก เช่น เราจะเอากล้วยไปทำอะไรได้บ้าง โดยให้คิดจากสิ่งที่เราอยากรู้กันจริง ๆ พวกผมเลยเรื่องการทำข้าวต้มมัด พอได้เรื่องที่จะทำ คุณครูก็บอกให้ช่วยกันคิดคำถาม...ถามเรื่องอะไรก็ได้ที่เราอยากรู้ ไม่ต้องกลัวว่าจะผิด เช่น  ข้าวต้มมัดมีวิธีการทำอย่างไร ข้าวต้มมัดมีประโยชน์อย่างไร และเราจะศึกษาวิธีการทำข้าวต้มมัดได้อย่างไร  พวกเราก็ไปฝึกทำข้าวต้มมัดกับคุณป้าของเพื่อน ซึ่งคุณป้าก็จะสอนตั้งแต่การเอาข้าวเหนียวมาหุง แล้วก็สอนเรามัดข้าวต้ม  เมื่อก่อนผมเป็นคนพูดน้อย...ตอนนี้ก็มีความกล้าขึ้นมาบ้าง ที่มาวันนี้เพราะว่าครูอยากให้มาฝึกเล่าเรื่องที่พวกเราทำกัน