เครือข่ายโรงเรียนวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง

เครือข่ายโรงเรียนวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2555 ณ นกน้ำรีสอร์ท อ.เมือง จ.สตูล

ด.ญ. กิติยา หาสกุล โรงเรียนได้มีการนำการวิจัยมาให้นักเรียนเรียนตั้งแต่เธอยังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยขั้นตอนการเรียนวิจัยจะเริ่มจากแบ่งกลุ่มนักเรียนในชั้นกลุ่มละ 5 คน แล้วครูจะกำหนดว่าแต่ละกลุ่มต้องมีชื่อกลุ่มของตัวเอง โดยโรงเรียนกำหนดวันเรียนวิจัยเอาไว้ในวันอังคารและวันพุธ เริ่มต้นด้วยครูให้นักเรียนเลือกเรื่องใกล้ตัวที่อยากศึกษามาคนละ 3 เรื่องเช่น ดอกไม้ ร่ม อุปกรณ์การเรียน แต่มีเพื่อนบางคนเสนอเรื่องโรคเอดส์ ซึ่งก็ได้รับมติในห้องว่าจะทำวิจัยเรื่องโรคเอดส์ โดยใช้หลักการและเหตุผลในการเลือกโครงการ คือ เพื่อนมีเหตุผลในการที่จะให้เราเลือกเรื่องของโรคเอดส์ พอเลือกโจทย์ได้ก็วางแผน ไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ วารสารทางการแพทย์ ห้องสมุด นสพ. วิทยากร และผู้ติดเชื้อเอดส์

­

เมื่อได้เรื่องแล้วก็จะมีการแบ่งหน้าที่การทำงานในกลุ่ม ซึ่งหน้าที่ของแต่ละคนจะแตกต่างกัน เช่น มีคนจดบันทึก มีคนตั้งคำถาม มีคนถ่ายรูป แล้วกลับมาก็เรียบเรียงข้อมูลของแต่ละคน จากนั้นก็ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน เมื่อก่อนได้ยินว่าโรคเอดส์เป็นโรคติดต่อ จึงรู้สึกกลัว แต่หลังจากได้ทำการวิจัยก็ช่วยให้ได้รับความรู้ในเรื่องนี้มากขึ้น และรู้ว่าโรคเอดส์ไม่ได้ติดต่อกันง่าย ๆ แต่จะติดต่อกันหากมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย การใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้เสพยาติดที่มีเชื้อ หากเป็นแล้วไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถช่วยให้ทุเลาลงได้ นอกจากนี้ครูประจำชั้นได้นำวิทยากรที่เป็นผู้ป่วยเอดส์มาให้ความรู้ในเรื่องโรคเอดส์เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้น อีกทั้งยังมีการจัดทำแผ่นพับให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ไปแจกให้แก่ชาวบ้านละแวกใกล้เคียง