เครือข่ายโรงเรียนวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง

เครือข่ายโรงเรียนวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2555 ณ นกน้ำรีสอร์ท อ.เมือง จ.สตูล


ด.ญ. กัญญาณัฐ จันทร์คง หรือน้องเอ้ ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่าถึงอาชีพในฝันว่าอยากเป็นพยาบาล เพราะจะได้ช่วยเหลือพ่อแม่และรักษาผู้ป่วย ชอบเรียนภาษาอังกฤษ เพราะได้สื่อสารกับเพื่อน ๆ ได้ฝึกพูด  ทำโครงการวิจัยเรื่องการทำลูกหันจากลูกยาง  โดยวิชาวิจัยจะมีในวันจันทร์และวันอังคารคาบสุดท้าย


กระบวนการทำวิจัย  เริ่มแรกก็ไปสำรวจสิ่งรอบตัวของเรา เราก็ไปสำรวจสิ่งที่อยู่ใกล้ๆ เพื่อน ๆ ก็นึกถึงลูกยางและลูกปาล์ม จึงคิดต่อกันว่า ลูกยางและลูกปาล์มสามารถเอามาทำเป็นอะไรได้บ้าง ซึ่งหัวข้อที่เพื่อน ๆ เห็นด้วยกันมากที่สุดคือ การทำ “ของเล่นจากลูกยาง” ซึ่งทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องการนำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ ได้เรียนรู้เรื่องความสามัคคี บางครั้งมีปัญหากับเพื่อนเรื่องอุปกรณ์ไม่พอ  จึงต้องแก้ไขด้วยการแบ่งกันใช้ ให้เพื่อนใช้ก่อนแล้วก็ขอเพื่อนมาใช้ต่อ ภายในกลุ่มมีการสร้างข้อตกลงร่วมกัน หากเพื่อนคนไหนไม่ทำงานก็ให้ครูช่วยบอก ซึ่งครูเองจะมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและจัดหาอุปกรณ์ที่นักเรียนหายากมาให้ ซึ่งครูก็จะพูดหน้าห้องว่าทุกคนต้องช่วยกันทำเพราะอันนี้เป็นของส่วนรวม ระหว่างทำของเล่น

 

“รู้สึกสนุกกับการเรียนวิจัยถึงแม้จะรู้สึกเหนื่อยกว่าการเรียนแบบปกติ แต่เราได้ความรู้เรื่องการทำงาน ข้อตกลกและรู้ความคิดเห็นของเพื่อนว่าเพื่อนคิดยังไง เพราะบางทีเราจะได้รู้ว่าควรทำอย่างไร” ด.ญ. กัญญาณัฐ จันทร์คง หรือน้องเอ้ ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่าถึงอาชีพในฝันว่าอยากเป็นพยาบาล เพราะจะได้ช่วยเหลือพ่อแม่และรักษาผู้ป่วย ชอบเรียนภาษาอังกฤษ เพราะได้สื่อสารกับเพื่อน ๆ ได้ฝึกพูด  ทำโครงการวิจัยเรื่องการทำลูกหันจากลูกยาง  โดยวิชาวิจัยจะมีในวันจันทร์และวันอังคารคาบสุดท้าย

กระบวนการทำวิจัย  เริ่มแรกก็ไปสำรวจสิ่งรอบตัวของเรา เราก็ไปสำรวจสิ่งที่อยู่ใกล้ๆ เพื่อน ๆ ก็นึกถึงลูกยางและลูกปาล์ม จึงคิดต่อกันว่า ลูกยางและลูกปาล์มสามารถเอามาทำเป็นอะไรได้บ้าง ซึ่งหัวข้อที่เพื่อน ๆ เห็นด้วยกันมากที่สุดคือ การทำ “ของเล่นจากลูกยาง” ซึ่งทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องการนำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ ได้เรียนรู้เรื่องความสามัคคี บางครั้งมีปัญหากับเพื่อนเรื่องอุปกรณ์ไม่พอ  จึงต้องแก้ไขด้วยการแบ่งกันใช้ ให้เพื่อนใช้ก่อนแล้วก็ขอเพื่อนมาใช้ต่อ ภายในกลุ่มมีการสร้างข้อตกลงร่วมกัน หากเพื่อนคนไหนไม่ทำงานก็ให้ครูช่วยบอก ซึ่งครูเองจะมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและจัดหาอุปกรณ์ที่นักเรียนหายากมาให้ ซึ่งครูก็จะพูดหน้าห้องว่าทุกคนต้องช่วยกันทำเพราะอันนี้เป็นของส่วนรวม ระหว่างทำของเล่น
 

“รู้สึกสนุกกับการเรียนวิจัยถึงแม้จะรู้สึกเหนื่อยกว่าการเรียนแบบปกติ แต่เราได้ความรู้เรื่องการทำงาน ข้อตกลกและรู้ความคิดเห็นของเพื่อนว่าเพื่อนคิดยังไง เพราะบางทีเราจะได้รู้ว่าควรทำอย่างไร” ด.ญ. กัญญาณัฐ จันทร์คง หรือน้องเอ้ ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่าถึงอาชีพในฝันว่าอยากเป็นพยาบาล เพราะจะได้ช่วยเหลือพ่อแม่และรักษาผู้ป่วย ชอบเรียนภาษาอังกฤษ เพราะได้สื่อสารกับเพื่อน ๆ ได้ฝึกพูด  ทำโครงการวิจัยเรื่องการทำลูกหันจากลูกยาง  โดยวิชาวิจัยจะมีในวันจันทร์และวันอังคารคาบสุดท้าย
 

กระบวนการทำวิจัย  เริ่มแรกก็ไปสำรวจสิ่งรอบตัวของเรา เราก็ไปสำรวจสิ่งที่อยู่ใกล้ๆ เพื่อน ๆ ก็นึกถึงลูกยางและลูกปาล์ม จึงคิดต่อกันว่า ลูกยางและลูกปาล์มสามารถเอามาทำเป็นอะไรได้บ้าง ซึ่งหัวข้อที่เพื่อน ๆ เห็นด้วยกันมากที่สุดคือ การทำ “ของเล่นจากลูกยาง” ซึ่งทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องการนำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ ได้เรียนรู้เรื่องความสามัคคี บางครั้งมีปัญหากับเพื่อนเรื่องอุปกรณ์ไม่พอ  จึงต้องแก้ไขด้วยการแบ่งกันใช้ ให้เพื่อนใช้ก่อนแล้วก็ขอเพื่อนมาใช้ต่อ ภายในกลุ่มมีการสร้างข้อตกลงร่วมกัน หากเพื่อนคนไหนไม่ทำงานก็ให้ครูช่วยบอก ซึ่งครูเองจะมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและจัดหาอุปกรณ์ที่นักเรียนหายากมาให้ ซึ่งครูก็จะพูดหน้าห้องว่าทุกคนต้องช่วยกันทำเพราะอันนี้เป็นของส่วนรวม ระหว่างทำของเล่น
 

“รู้สึกสนุกกับการเรียนวิจัยถึงแม้จะรู้สึกเหนื่อยกว่าการเรียนแบบปกติ แต่เราได้ความรู้เรื่องการทำงาน ข้อตกลกและรู้ความคิดเห็นของเพื่อนว่าเพื่อนคิดยังไง เพราะบางทีเราจะได้รู้ว่าควรทำอย่างไร”