เครือข่ายโรงเรียนวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง

เครือข่ายโรงเรียนวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2555 ณ นกน้ำรีสอร์ท อ.เมือง จ.สตูล


ด.ญ.จันทร์สุดา กาลูหมูด หรือน้องนุช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านนาแก้ว อนาคตอยากเป็นครู เพื่อจะได้สอนให้เด็กเป็นคนดีเหมือนที่ครูได้สอนเรามา วิชาที่ชอบคือวิชาภาษาไทย เพราะคิดว่าอีกสามปีข้างหน้าต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต้องใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร กลัวว่าตอนนั้นจะมีคนพูดภาษาไทยน้อยลง เพราะภาษาไทยกับคนไทยเป็นของคู่กัน

­

สำหรับบรรยากาศในการเรียนวิจัยว่าเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ครูมักจะพาไปเรียนนอกสถานที่ เช่น วิชาภาษาไทย พาไปเรียนใต้ต้นมะขาม เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียน และเพื่อนในห้องก็ชอบบรรยากาศนอกห้องเรียนเพราะรู้สึกผ่อนคลายและไม่ร้อนเหมือนเรียนในห้อง