เครือข่ายโรงเรียนวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง

เครือข่ายโรงเรียนวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2555 ณ นกน้ำรีสอร์ท อ.เมือง จ.สตูล


โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ  เด็กส่วนใหญ่พูดภาษามาลายู พูด-ฟังภาษาไทยไม่ค่อยรู้เรื่อง นำ PBL มาใช้หลายเรื่อง อาทิ สอดแทรกในการสอนวิชาภาษาไทย เช่น ให้นักเรียนท่อง ก - ฮ โดยการบูรณาการศาสนาอิสลามเข้าไป โดยทุกตัวอักษรที่ให้เด็กท่องมักจะมีประวัติของตัวอักษรทั้งหมด แล้วในการสอนจะเล่าเจาะประวัติของแต่ละตัวเข้าไปอีก อาทิ อักษร ซ. โซ่ ล่ามจับมัดร่าง ชัยฏอน ซึ่งชัยฏอนคือซาตาลหรือตัวละครที่ไม่ดี เป็นต้น จนปัจจุบันเด็กสามารถพูดภาษาไทยได้ดีขึ้น

 

โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ เดิมเป็นโรงเรียนประถม ฯ ขนาดเล็ก เพิ่งเปิดสอนระดับอนุบาล 1 - 3 เมื่อเร็วๆ นี้ มีนักเรียน 42 คน   เพิ่งเข้ามารับข้าราชการครูเป็นปีแรก ยังมีประสบการณ์ไม่มาก  จึงใช้วิธีการสอนแบบเดิมคือ สอนตามหนังสือ ให้ทำตามแบบฝึกหัด ลงโทษด้วยการ “ตี” คล้ายกับหลายโรงเรียน เหตุผลของการให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดตามตำราเรียนนั้น เพื่อต้องการให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้สอบส่วนกลางของประเทศได้
 

เด็กนักเรียนที่นี่ส่วนใหญ่พูดภาษามาลายู มีส่วนน้อยที่พูดภาษาไทย ฟังภาษาไทยไม่ค่อยรู้เรื่อง เริ่มนำ PBL มาใช้ในการเรียนการสอน เมื่อมีเด็กฝาแฝดหญิงคู่หนึ่งมาเรียนที่นี่ ช่วงแรกฝาแฝดคู่นี้ร้องไห้ทุกวัน เพราะอยากกลับบ้าน แฝดพี่อยากเรียนหนังสือ แต่แฝดน้องไม่อยาก เราก็แก้ปัญหาโดยการพานักเรียนเดินสังเกตรอบโรงเรียนว่ามีอะไรบ้าง หลังจากนั้น 1 สัปดาห์ต่อมาก็ให้การบ้านเด็กไปทำ แฝดคนพี่อยากได้การบ้านทุกวัน พอกลับไปบ้าน แฝดคนน้องแย่งการบ้านของแฝดพี่ ทำให้แฝดคนน้องเริ่มอยากเรียนหนังสือ อยากทำการบ้านทุกวัน จนปัจจุบันเลิกร้องไห้แล้ว ส่วนปัญหาเรื่องภาษาไทยทำอย่างไรให้เด็กที่พูดภาษามาลายูพูดภาษาไทยได้ ก็แก้ไขด้วยการเล่นสอดแทรกในการสอนวิชาภาษาไทย เช่น ให้นักเรียนท่อง ก - ฮ โดยการบูรณาการศาสนาอิสลามเข้าไป โดยทุกตัวอักษรที่ให้เด็กท่องมักจะมีประวัติของตัวอักษรทั้งหมด แล้วในการสอนจะเล่าเจาะประวัติของแต่ละตัวเข้าไปอีก อาทิ อักษร ซ. โซ่ ล่ามจับมัดร่าง ชัยฏอน ซึ่งชัยฏอนคือซาตาลหรือตัวละครที่ไม่ดี อักษร ร.เรือ แบกขนคน สัตว์นานา ศรรตวัต นาบี ยูนุสน้ำท่วมโลก จึงใช้เรือขนมนุษย์ สัตว์ต่างๆ อักษร ล.ลิง จับปลาอัลเลาะฮ์ สาปไว้ ในสมัยนบี มุสซ่า มักจะมีคนที่ดื้อไปจับปลาในวันศุกร์ พระเจ้าสั่งเอาไว้ให้วันศุกร์เป็นวันหยุดไม่ต้องทำงาน ให้เราอยู่สบายในวันหยุด โดยสร้างกำแพงกันระหว่างคนดื้อกับคนไม่ดื้อ ให้อยู่คนละฝั่ง ปรากฏว่า 3 วันให้หลังท่านนบี มุสซ่าได้เดินไปดูฝั่งคนดื้อ ตอนนั้นได้ถูกสาบให้กลายเป็นลิง และในที่สุดก็เสียชีวิต อักษร ส.เสือ ใหญ่กว่า    เจ้าแมว เหมียวๆ เด็กจะคิดท่าประกอบเอง ชูมือ 3 นิ้วแล้วนำมาวางที่แก้มทำให้เด็กชอบมาก  อักษร ฮ.นกฮูก ถูกนำ เป็นสื่อ ชิริกเอย ศาสนาอิสลามจะให้กราบไว้พระอัลเลาะฮ์เพียงผู้เดียว ชิริกเป็นรูปปั้นกราบไหว้ไม่ได้ผิดหลักศาสนาเป็นของต้องห้ามเป็นบาปใหญ่เป็นต้น
 

ก.ไก่ ที่เห็น         ใครเป็น ผู้สร้าง

ข.ไข่ ต่าง ๆ        นี้มา จากไหน

ฃ.ขวด มากมาย  ใส่ของ ฮาล้าล

ค.ควาย กุรบ่าน  อีดิ้ล อัฎฮา

ฅ.คน ศรัทธา      อัลเลาะฮ์ รักใคร่

ฆ.ระฆัง อย่าไว้   ใช้แขวน หน้าบ้าน

ง.งู ใหญ่นั้นมีใน กุโบร์

จ.จาน อย่าโชว์   ต้องตั้ง สำรับ

ฉ.ฉิ่ง ฉิ่งฉับ       เราไม่ ใช้เล่น

ช.ช้าง ถูกเกณฑ์  หมายตี ก๊ะบ๊ะฮ์

ซ.โซ่ ล่ามจับ      มัดร่าง ชัยฏอน

ฌ.เฌอ ปิดซ่อน  ท่านนบี ซะกะรียา

ญ.หญิง โสภาสวมผ้า      คลุมผม

ฎ.ชฎา นิยม       สวมใส่ รำไทย

ฏ.ปฏัก ปักไว้      สัตว์ที่ ดื้อดึง

ฐ.ฐาน คล้ายคลึง เราเรียก มิมบัร

ฑ.มณโฑ แน่ชัด จากเรื่อง รามเกียรติ์

ฒ.ผู้เฒ่า ติเตียน เราต้อง เชื่อฟัง

ณ.เณร ตีระฆัง   เสียงดัง ลั่นวัด

ด.เด็ก ฝึกหัด      ท่องจำ กุรอาน

ต.เต่า บนบาน    อัลเลาะฮ์ โกรธยิ่ง

ถ.ถุง ดีจริง         ไว้ใส่ ซะกาต

ท.ทหาร องอาจ   พิฆาต ศัตรู

ธ.ธง โบกชู         ไม่ให้ ตกดิน

น.หนู กัดกิน       นำโรค สารพัด

บ.ใบไม้ ใบผัก     ผัดอาหาร หลายอย่าง

ป.ปลา กลืนร่าง  ท่านนบี ยูนุส

ผ.ผึ้ง บินดูด       ตอมหา น้ำหวาน

ฝ.ฝา ปิดกั้น       ป้องกัน ตัวแมลง

พ.พาน แข็งแรง  วางรอง ของไว้

ฟ.ฟัน เราใช้       ขบเคี้ยว อาหาร

ภ.สำเภา โบราณ พาคน ทำฮัจญ์

ม.ม้า อาหรับปราดเปรียว  ว่องไว

ย.ยักษ์ เขี้ยวใหญ่ ไม่มี ตัวตน

ร.เรือ แบกขน      คน-สัตว์ นานา

ล.ลิง จับปลา     อัลเลาะฮ์ สาปไว้

ว.แหวน มีใส่      อย่าใช้ อวดโก้

ศ.ศาลา หลังโต  สร้างไว้ เป็นทาน

ษ.ฤาษี เข้าฌาน สมาธิ อยู่ป่า

ส.เสือ ใหญ่กว่า  เจ้าแมว เหมียวๆ

ห.หีบ ใบเดียว     ลอยทวน น้ำมา

ฬ.จุฬา เราอย่า   เล่นใกล้ สายไฟ

อ.อ่าง เล็กใหญ่  เราใช้  ประจำ

ฮ.นกฮูก ถูกนำ    เป็นสื่อ ชิริกเอย
 

และเมื่อเด็กท่อง ก - ฮ ได้ก็เป็นข้อดีที่จะทำให้เด็กอ่านภาษาไทยได้ดีขึ้น เริ่มมีการนำกลับไปอ่านที่บ้าน มีผู้ปกครองของเด็กคนหนึ่งบอกกับครูว่าดีใจมากที่ลูกของเขาสามารถพูดภาษาไทยได้แล้ว ภายในห้องเรียนเราจะเล่นไปด้วยกัน เล่นรถไฟ ไปมุมโน้นก็อ่าน ABC… ไปอีกมุมก็อ่านไปเรื่อยๆ พร้อมเล่นไปด้วย เวลาเก็บของเล่นก็จะสอนนับเลข เช่น ของเล่นชิ้นที่ 1 ชิ้นที่ 2 ชิ้นที่ 3... จนกระทั่งเวลานี้เด็กอนุบาล 1 สามารถนับเลข 1 - 20 ได้แล้ว
 

ปัญหาอุปสรรค :  สำหรับของนักเรียนยังไม่พบมากเท่าที่ควร เพราะเราใช้การเล่นเป็นการสอนเป็นส่วนใหญ่