เครือข่ายโรงเรียนวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง


เครือข่ายโรงเรียนวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2555 ณ นกน้ำรีสอร์ท อ.เมือง จ.สตูล


ชอบ เรียนวิชาภาษาไทย เพราะได้เขียนตามคำบอก คัดลายมือ แต่งประโยค รู้สึกสนุก เพราะครูมีการพาไปแข่งทักษะทางวิชาการ ซึ่งถ้าแข่งชนะจะได้เก็บเป็นผลงานของตัวเอง และเล่าถึงความแตกต่างระหว่างการเรียนแบบเก่าและการเรียนโดยนำโครงงานวิจัย มาใช้ว่า ครูให้ทำงานกลุ่มมากขึ้น นำเสนองานหน้าชั้นเรียนมากขึ้น