เครือข่ายโรงเรียนวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง

เครือข่ายโรงเรียนวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2555 ณ นกน้ำรีสอร์ท อ.เมือง จ.สตูล


พวกหนูเรียนรู้เรื่องการทำนาจากป้าลี...ป้าลีจะสอนทุก ๆ อย่างเกี่ยวกับการทำนา ทุกๆ วันอังคาร พวกเราจะไปกันที่บ้านป้าลี เพื่อเรียนรู้เรื่องการทำนา พวกเราได้ลงมือเตรียมนากันเอง  ทำต้นกล้ากันเอง  ดำกันเอง  พอถึงเวลาเกี่ยว คุณครูก็ไปชวนท่านผู้ว่ามาช่วยพวกเราเกี่ยวข้าว
 

แต่ก่อนหนูจะไม่กล้าถามครู  เพราะกลัวคุณครูด่า หรือไม่พอใจและจะหาว่าหนูโง่ไม่ทันเพื่อน หนูก็จะคอยถามแต่เพื่อนๆ  แต่พอได้มาทำโครงงานวิจัย หนูกล้าถามมากขึ้น        เพราะเวลาลงไปเก็บข้อมูลและพูดคุยกับครูภูมิปัญญา เพื่อนๆ เขาก็ถามกัน เห็นเขาถาม หนูก็ถามด้วย เพราะแต่ละคนถามในเรื่องที่ตัวเองอยากรู้ ถ้าหนูอยากรู้อะไรหนูก็ต้องถามเอง  และนี่เองที่ทำให้หนูคิดได้ว่าการถามครูภูมิปัญญากับการถามครูประจำชั้นมันก็เหมือน ๆ กัน  จากนั้นมาหนูจึงกล้าถามมากขึ้น  หนูคิดว่าการที่เราได้ฝึกถามไปเรื่อยๆ ก็เกิดความกล้า ตอนนี้หนูไม่กลัวที่จะถามคุณครูแล้วค่ะ...และวันที่คุณครูหาตัวแทนเพื่อกล่าวขอบคุณคนที่มาดูงานในโรงเรียนและพูดต่อหน้าคนมากๆ หนูก็จะได้รับเลือกให้ขึ้นพูดเสมอๆ