เครือข่ายโรงเรียนวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง

เครือข่ายโรงเรียนวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2555 ณ นกน้ำรีสอร์ท อ.เมือง จ.สตูล


ด.ญ.ณัฐนิชา เพ็ชรดวงเดียว หรือน้องมายด์  เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันน้องโซฟี และได้ทำโครงการเดียวกันคือโครงการ “เปิดประตูเรียนรู้สู่ทุ่งนา” สำหรับครูในดวงใจคือครูระเบียบ คงฉาน ซึ่งเป็นครูที่สอนเรามาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูระเบียบมักจะบูรณาการวิชาที่สอนให้เข้ากับเรื่องต่าง ๆ และสอนให้นักเรียนเป็นเด็กดี สิ่งที่ประทับใจครูระเบียบคือ “รอยยิ้ม” ครูจะยิ้มสวยจึงรู้สึกประทับใจในรอยยิ้มของครู วิชาที่ชอบคือวิชาภาษาไทย ในคาบวิชาภาษาไทย ครูให้นักเรียนร้องเพลงและเล่นเกมต่าง ๆ เช่น เกมเกี่ยวกับศัพท์ภาษาไทย เกมให้เขียนศัพท์ สระ ตัวอักษรภาษาไทย ทำให้รู้สึกสนุกและชอบวิชานี้