เครือข่ายโรงเรียนวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง

เครือข่ายโรงเรียนวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2555 ณ นกน้ำรีสอร์ท อ.เมือง จ.สตูล


ด.ญ.ณัฐนิชา อ่อนแก้ว หรือน้องฟิล์ม ศึกษาอยู่โรงเรียนวัดหน้าเมือง ครูในดวงใจคือครูยัสมี พันหวัง เพราะครูใจดี เวลานักเรียนไม่เข้าใจวิชาที่เรียนหรือวิชาอื่น ๆ ถึงแม้ครูจะไม่ได้สอนวิชานั้น แต่ครูก็จะมาช่วยสอนให้ วิชาที่ชอบคือ วิชาภาษาอังกฤษ เพราะได้ทำกิจกรรมกับเพื่อน ๆ เช่น ร้องเพลง เขียนตามคำบอก ทำงานเป็นกลุ่ม ซึ่งเราก็ชอบทำงานร่วมกันกับเพื่อน ๆ เพราะจะได้ช่วยกันระดมความคิดในการทำงาน
 

โรงเรียนวัดหน้าเมืองจะกำหนดคาบการเรียนวิจัยในวันจันทร์และวันอังคาร เริ่มจากคาบบ่ายประมาณ 13.00 - 16.00 น. โดยกำหนดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ทำร่วมกัน เพราะโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนทั้งสองชั้นที่ร่วมทำวิจัยประมาณ 18 คน
 

เมื่อก่อนคิดว่าการทำวิจัยเป็นเรื่องยาก แต่เมื่อได้ลองทำดูก็รู้สึกไม่อยากอย่างที่คิด โดยกลุ่มของเราคิดหัวข้อวิจัยเกี่ยวกับกีฬาและตกลงกันว่าจะทำวิจัยเรื่องฟุตบอล ซึ่งนำเสนออาจารย์ผ่านและก็ได้แบ่งงานกันไปหาข้อมูลถึงวิธีการเล่น รูปแบบเกม และประโยชน์ของกีฬาฟุตบอล จากกลุ่มใหญ่ 18 คน ก็แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเพื่อแบ่งทีมกันทำหน้าที่เป็นนักกีฬาเพื่อแข่งขันฟุตบอลให้กับครูในโรงเรียนและครูโรงเรียนอื่นที่มาดูงานวิจัย โดยมีกัปตันทีมของแต่ละทีมเป็นผู้เล่าเรื่องวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างโรงเรียนฟัง
 

สิ่งที่ได้รับหลังจากเรียนวิจัยคือ ได้ทำงานร่วมกันเป็นทีมใหญ่ ได้ความรู้เรื่องกีฬาฟุตบอลเพิ่มขึ้น ร่วมไปถึงรู้กฎกติกาการเล่น ประโยชน์ของการเล่นกีฬาและความมีน้ำใจนักกีฬา