เครือข่ายโรงเรียนวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง

เครือข่ายโรงเรียนวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2555 ณ นกน้ำรีสอร์ท อ.เมือง จ.สตูล


ชอบคุณครูอำภา ทิตย์แก้ว เพราะว่าคุณครูสอนได้ดีกว่าคุณครูคนอื่น เพราะสอนสนุก สอนแบบบูรณาการหลายวิชาจากเรื่องใกล้ ๆ ตัวทำให้เรามีความรู้และความเข้าใจในวิชานั้น มากขึ้น  วิชาบูรณาการคุณครูบอกให้ศึกษาเรืองใกล้ตัวว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง พวกหนูก็สนใจหลายเรื่อง เช่น การปลูกผัก การกรีดยาง การจัดการขยะ เรื่องของเชื้อโรค  เมื่อเห็นว่ามีหลายเรื่องคุณครูก็แจกกระดาษให้นักเรียนเขียนลงไปในกระดาษว่าจะเลือกเรื่องอะไร  และให้แต่ละคนที่เลือกเรื่องนั้นออกไปนำเสนอ  เวลานำเสนอส่วนใหญ่เลือกเรื่องขยะ..เพราะว่าอยากทำให้โรงเรียนสะอาด จากนั้นคุณครูให้ลองตั้งคำถามว่า ขยะมาจากไหน มีอะไรบ้าง            พอรู้ขยะมีอะไรบ้าง มาจากไหน  พวกเราก็ไปช่วยกันรณรงค์ ทำประชาสัมพันธ์ให้เพื่อน ๆ ทราบ  คุณครูบอกว่า ต้องหาข้อมูลเรื่องการคัดแยกขยะ และก็ดูว่าขยะชนิดไหนทำไปรีไซเคิลได้บ้าง ขยะบางส่วนเราก็เอาให้กลุ่มทำปุ๋ยได้ไปใช้ประโยชน์ …เมื่อก่อนหนูเป็นคนไม่ค่อยพูด ไม่ค่อยกล้าถาม ทุกวันนี้หนูคิดว่าหนูกล้ามากขึ้น กล้าคิดกล้าตั้งคำถาม และกล้าพูดมากขึ้น