การเรียนรู้จากการทำโครงการเยาวชนรักษ์คลองบางลำพู

สุพิน หนองบัว (หมู) ปัจจุบันกำลังศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร

“ กิจกรรมที่ทำในค่ายสนุกมาก ประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนกันจากกลุ่มต่างๆ บางคนแค่คำพูดไม่กี่คำของเขาก็สามารถทำให้เราเปลี่ยนแปลงแง่คิดในการมองโลกได้เยอะเลย”