การเรียนรู้จากการทำโครงการฟื้นฟูพืชท้องถิ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพของป่าไม้ในระบบนิเวศ

เสาวลักษณ์ รูปขาว (ปอย) 

กำลังศึกษา ม.6 โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ จ.เพชรบูรณ์

“เรื่องพันธุ์ไม้ท้องถิ่น เมื่อก่อนเห็นต้นไม้ก็แค่ต้นไม้ แต่พอได้เข้าไปสำรวจก็ได้รู้ว่ามันชื่ออะไร สำหรับความเชื่อยังคงเหมือนเดิม เชื่อว่าคนกับป่าอยู่ด้วยกันได้”

ปอย เล่าถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับตัวเองให้ฟังว่า “มีทักษะ กล้าพูดมากขึ้น กล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นกล้าตัดสินใจ พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป คือ กล้าพูดคุยกับเพื่อนใหม่ๆ เมื่อก่อนไปกัน 4-5 คน ก็คุยกันแค่นั้น หากมีการจัดค่ายก็กล้าเล่น กล้าคุยกับน้องมากขึ้น”

จากความไม่สนใจกับการกิจกรรมในชุมชน เพราะคิดว่าไม่มีความสำคัญจนวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์กับตนเอง ทำให้เปลี่ยนและหันมาเรียนรู้กิจกรรมในชุมชน