การเรียนรู้จากการทำโครงการยุวฑูตคุณภาพแม่น้ำประแสแห่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง

น.ส.สุชาดา ทรัพย์เมือง (น้ำฝน)

มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร จ.ระยอง

“อยากดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของเรา เพราะแม่น้ำประแสเป็นแม่น้ำสายหลักของชุมชนเราที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค ดังนั้นเราต้องช่วยกันดูแล”

ปัจจุบันมีตำแหน่งคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนนักเรียน น้ำฝนมีความถนัดในด้านคอมพิวเตอร์และชอบงานศิลปะ จึงมักได้รับหน้าที่จัดทำวีดีโอนำเสนอ เมื่อก่อนน้ำฝนอยู่แต่บ้านไม่ค่อยออกไปไหน เสาร์อาทิตย์ก็ทำการบ้านจนกระทั้งเพื่อนมาชวนทำโครงการ จึงตัดสินใจมาทำกับเพื่อนๆ น้ำฝนเล่าให้ฟังว่า “ปกติจะเป็นคนไม่ค่อยพูดกับคนอื่นที่เราไม่รู้จัก รู้สึกกลัวที่ต้องพูดกับคนอื่นในชุมชน มันตื่นเต้นบอกไม่ถูก แต่ตอนนี้กล้าพูดแล้วเพราะต้องพูดเผยแพร่ข้อมูลอยู่บ่อยๆ การลงชุมชนสัมภาษณ์ถามข้อมูลก็ไม่เกร็งเหมือนเมื่อก่อน การทำงานร่วมกับเพื่อนๆมีระบบมากขึ้น รู้ว่าเวลานี้ควรทำอะไร”