บทเรียนจากการทำโครงการการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชนเพื่อลดภาวะโลกร้อน

จุรีรัตน์ ติวรรณะ (อัน)

ได้รู้จักการทำงานร่วมกับเพื่อนๆ แต่ก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ก่อน และต้องคอยดูว่าเพื่อนต้องการให้เราช่วยอะไรหรือเปล่า เราก็ต้องพร้อมทั้งหน้าที่เรา และช่วยสนับสนุนเพื่อนร่วมงานค่ะ...

­

“อยากมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง และอยากมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดหรือแนวทางแก้ปัญหาให้กับชุมชนอื่นๆ ที่ร่วมโครงการ”