บทเรียนจากการทำโครงการการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชนเพื่อลดภาวะโลกร้อน
ผมมีหน้าที่ทำข้อมูลนำเสนอ และเตรียมฉาก เวที และอื่นๆ ที่เพื่อนจะให้ทำครับ เพราะงานผมต้องเรียบร้อยก่อนที่จะเริ่ม ผมก็ต้องปรับเนื้อหาให้เหมาะสม และถูกต้องแต่ข้อมูลผมก็จะได้มาจากเพื่อนๆ ที่แบ่งกันไปทำและผมก็เป็นผู้รวบรวม...ทำหน้าที่ของเราให้พร้อม แล้วจึงไปช่วยเพื่อน