การเรียนรู้จากการทำโครงการรักษ์ส้มรังสิตคิดพัฒนาดินเสื่อมโทรม

กมลรัตน์ เทือกไชยคำ (บิ๊ว) กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โปรแกรมวิทย์-คณิต โรงเรียนธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

มีความสามรถรำไทย ร้องเพลง เล่นอูคูเลเล่ เต้นโคฟเวอร์ ในโครงการนี้บิ๊วทำหน้าที่เป็นคนถ่ายทอดกระบวนการตรวจสอบคุณภาพดิน เป็นตัวหลักในการลงชุมชน เหตุผลที่ทำให้บิ๊วเข้าร่วมกิจกรรม “ชอบเข้าค่าย ชอบเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ มีเพื่อนใหม่ๆ”

ด้วยต้องค้นหาข้อมูลมากมายเพื่อนำมาใช้ในการทำงานโครงการ ให้ความรู้กับน้องๆ ทำให้ บิ๊ว ได้รู้เรื่องสารเคมี มุมมองของแต่ละคนที่ใช้สารเคมี “เหนื่อยมาก แค่เรียนก็หนักมากแล้วกะจะพักเสาร์-อาทิตย์ แต่บางทีก็ต้องมาโรงเรียนอีก ตอนนี้น้องก็ยังไม่ฟัง แต่ก็ได้วิธีการนำสันทนาการดีๆ จากพี่ที่ทำอย่างไรไม่น่าเบื่อเยอะแยะไปหมด”