บทเรียนจากการทำโครงการปลูกใจ...เมล็ดพันธุ์รักษ์โลก

อานันต์ ดือราแม (ดี) อายุ 18 ปี ปัจจุบันศึกษาอยู่การศึกษานอกโรงเรียนสุไหงปาดี เป็นประธานกลุ่มพงลีแป ทำหน้าที่คอยอำนวยการด้านต่างๆ ในกลุ่ม มีความถนัดด้านกีฬาปันจักสีลัต (เป็นการต่อสู้ป้องกันตัว)และการจัดรายการวิทยุ ดี เล่าให้ฟังถึงแรงบันดาลใจและเหตุผลที่เข้าร่วมกิจกรรมว่า “ผมได้ไปเที่ยวน้ำตกแล้วเห็นขยะเยอะ เลยชวนเพื่อนมาตั้งกลุ่ม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในด้านการทิ้งขยะ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม”

นอกจากนั้นยังเล่าถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากทำโครงการอย่างในเรื่อง ความรู้จากเดิมเราไม่เคยมีความรู้เรื่องขยะและสิ่งแวดล้อม แต่พอมาทำกิจกรรมก็ทำให้ได้รู้ ได้ทำ และเห็นว่า เราเองสามารถดูแลบ้านเกิดของเราได้จากเรื่องขยะ เริ่มจากเราก่อนเช่นเมื่อก่อนเห็นขยะแล้วเฉยๆ ขยะมันก็อยู่แบบนี้เราจะไปดูแลอะไรได้ แต่ตอนนี้เราเชื่อว่าพวกเราช่วยกันดูแลได้ โดยไม่ทิ้งขยะนอกถัง ลงมือเก็บขยะ คัดแยกขยะ ไม่เอาถุงพลาสติกจากร้านค้าถ้าไม่จำเป็น ใช้ถุงผ้าแทน ใช้ผ้าแทนกระดาษทิชชู อีกทั้งทักษะต่างๆ ก็เพิ่มขึ้นด้วย อย่างในเรื่องความกล้าแสดงออก เมื่อก่อนเราไม่ค่อยกล้าแสดงออกหลังจากทำกิจกรรมกับน้องๆ ทำให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกมากขึ้น จากการที่เราได้ไปทำกิจกรรมต่างๆ ตอนนี้กล้าออกมานำสันทนาการเอง สามารถบรรยายเรื่องของน้ำตก เรื่องของขยะได้ รวมถึงเรื่องการเขียนโครงการ เดิมเราไม่มีความรู้เรื่องการเขียนโครงการเลย แต่เมื่อได้ทำโครงการนี้ ได้เข้าอบรม ก็มีความรู้เรื่องการเขียนโครงการมากขึ้น”

จากวันเริ่มทำโครงการ ดี จากเด็กที่ดูกล้าๆ กลัวๆ กลัวผิด กลัวทำไม่ถูก จนถึงวันเสร็จสิ้นโครงการ ดีเปลี่ยนไปมาก กลายเป็นเด็กที่มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออกในที่สาธารณะมากขึ้น และจากพื้นฐานที่เป็นคนใฝ่รู้ ใฝ่ใจในการแก้ปัญหา ประสบการณ์ที่สั่งสมจากการทำโครงการครั้งนี้ยิ่งช่วยพัฒนาความคิด ความเชื่อมั่น ให้ดีกลายเป็นแกนนำ และประธานกลุ่มที่เข้มแข็งขึ้น เป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรของบ้านเกิดตนเองให้คงอยู่ได้อีกนาน