การเรียนรู้จาการทำโครงการกล้วยไม้คืนสู่ป่าเพื่ออนุรักษ์ต้นน้ำ

อำภา ธวัชวิฑูรย์ (นุ้ย) 

กำลังศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขาสาธารณสุขมูลฐาน

“ก่อนเข้ามาทำโครงการ ไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้านำเสนอ ไม่กล้ามานั่งเป็นกลุ่มพูดคุย ไม่รู้จักการวางแผน แต่พอเข้ามาทำโครงการได้รู้จักคำว่าวางแผนจริงๆ “เราจัดค่ายเราก็ได้วางแผน” รู้ว่าวางแผนเป็นอย่างไร ได้ลงมือทำจริง เราเป็นกะเหรี่ยงก็ต้องรักษาวัฒนธรรมของเรา” พอได้ฟังก็ได้คิด “ถ้าเราจัดค่าย เราจะห่อข้าวหรือว่าเอาข้าวใส่ใบไม้เดินป่า”