การเรียนรู้จากการทำโครงการนักเกษตรกับการฟื้นฟูดินสู่ความยั่งยืนทางเกษตรและสิ่งแวดล้อม

สมบุญ เว้ยยือกู่ (บุญ)

กำลังศึกษา ปวช. ปี 2 สาขาเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี

แรงบันดาลใจในการทำโครงการ “อยากรู้ อยากลอง ในสิ่งที่ตนเองกำลังทำอยู่ และทางบ้านมีอาชีพการเกษตร แต่เป็นการใช้สารเคมี จึงอยากศึกษาเพื่อนำไปปรับปรุง”

การเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทำให้บุญได้เรียนรู้ เพิ่มทักษะ ซึ่งเป็นสิ่งที่หายากในห้องเรียน “ไม่ค่อยกล้าทำอะไรต่อหน้าคนเยอะๆ ขาสั่น พูดไม่เก่งเพราะเรียบเรียงหัวข้อพูดไม่ถูกไม่รู้จะเริ่มตรงไหน เรียนทางด้านเกษตรก็จริงแต่ก็ไม่คิดที่จะทำอาชีพเกษตร แต่พอมาได้ร่วมโครงการ ก็เริ่มสนใจอยากทำเกษตร ได้เรียนรู้ว่าธรรมชาติช่วยธรรมชาติได้ เช่น แมลงที่มีประโยชน์กำจัดแมลงที่เป็นศัตรูได้ สิ่งมีชีวิตในดินสามารถบอกได้ว่าคุณภาพดินดีหรือไม่ การฟื้นฟูดินแบบวิธีชีวภาพคือใช้จุลินทรีย์ฟื้นฟูดิน มีความมั่นใจมากขึ้นและกล้าพูดต่อหน้าคนเยอะๆ”