การเรียนรู้จากการทำโครงการเยาวชนรักษ์ป่าสัก

กานต์ธิดา ศีติสาร (โมเม) 

ปัจจุบันเรียนอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.สระบุรี

“เห็นอาจารย์ที่ทำงาน แล้วก็รุ่นพี่ที่ทำโครงการนี้มีความมุ่งมั่นไม่ย้อท้อเห็นแล้วอยากเป็นบ้าง เลยมาร่วมโครงการ”

หลังที่โมเมเข้าร่วมทำโครงการ โมเมสามารถการบริหารจัดการงาน-คนแทนครูอารมณ์ได้ดี มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก สามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้การทำผลิตภัณฑ์ชีวภาพได้ การวิเคราะห์คุณภาพน้ำได้ รู้จักแบ่งเวลา มีความรับผิดชอบมากขึ้น ในส่วนของประเด็นงาน : สามารถการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ รู้วิธีการแก้ปัญหา