การเรียนรู้จากการทำโครงการลดมลพิษฟื้นชีวิตดิน

ธีระวุฒิ ศรีมังคละ (แสน)

การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆ ไม่จำกัดความคิดของเพื่อนด้วยความคิดของตัวเอง เพราะจะทำให้เพื่อนไม่กล้าที่จะพูดแสดงความคิดเห็น

การทบทวนการทำงานระหว่างการดำเนินโครงการทำให้แสนได้มองเห็นปัญหาที่ชัดเจน “การที่เรามาจัดระบบระเบียบ เราจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น รู้ว่าสิ่งไหนที่เราสามารถทำได้ และอะไรที่เราทำไม่ได้ต้องอาศัยภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ และรู้ว่ากำลังเรามีแค่ไหน”