บทเรียนราคาแพง

"บางการที่เราเกิดมาครั้งหนึ่ง...อาจเพียงแค่ดำเนินชีวิตแบบคนทั้วไป

แต่การเกิดมาเพื่อทำสิ่งๆดีๆเพื่อคนรอบข้างมีความสุข..อาจเป็นการใช้ชีวิตที่คุ้มค่ามากที่สุดก็เป็นได้"

จากเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่ ดำเนินชีวิตประจำวันเหมือนเด็กๆทั้วไป เรียนๆเล่นๆ ไปวันๆ ไม่มีจุดหมายที่แน่นอน จนครั้งหนึ่งผมได้มีโอกาสเข้าค่ายศิลปะอัจฉริยะ ที่พี่ๆโรงเรียนมหาวชิราวุธจัดขึ้น โดยผมไม่รู้เลยว่าเป็นค่ายเกี่ยวกับอะไร เพื่อนคนอื่นเข้าก็เข้าตาม ตอนนั้นผมศึกษาอยู่ชั้น ป.5 เป็นค่านที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยสัมผัสมา

ค่ายศิลปะอัจฉริยะ เป็นค่ายที่ทำให้ผมมีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่ชัดเจนขึ้น ได้บเจอเพื่อนใหม่ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆภายในค่าย เป็นค่ายที่ทำให้ผมตั้งมั้นว่า ถ้าโตขึ้นและมีโอกาสผมจะตั้งใจทำสิ่งดีๆเพื่อคนรอบข้าง เพียงแค่ให้เขามีความสุขจากสิ่งที่ผมเป็นผู้สร้างขึ้นร่วมกับกลุ่มคนกลุ่ม เล็กๆที่มีจิตสำนึกดีๆเพื่อคนรอบข้าง และเป็นจุดเริ่มต้นให้ผมได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ และได้มีโอกาสมาเป็นพี่เลี้ยงในค่ายศิลปะอัจฉริยะที่ผมเคยเข้าตอนผมอยู่ ชั้นประถม หลังจานั้นทำให้ผมต้องเปลี่ยนตัวเองจากที่เคยเป็นคนเรียนไปวันๆ กลับกลายเป็นคนที่ต้องเป็นคนที่รู้จักการแบ่งเวลา เพื่อใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุด ส่วนหนึ่งใช้ในการเรียน และอีกส่วนหนึ่งใช้ในการทำกิจกรรมดีๆเพื่อคนอื่นๆ ซึ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผมรัก เพราะทุกครั้งที่ได้เห็นรอยยิ้มของคนเหล่านั้น ผมก็มีความสุขไปด้วย กลายเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังกิจกรรมดีๆของชมรม

และในตอนนี้ผมได้เข้ามาเป็นแกนนำ "โครงการภาพเล่าเรื่องเมืองสงขลา" ร่วม กับเพื่อน และชมรมต้นคิดมหาวชิราวุธ จากการได้มาอบรมการเขียนแผนปฏิบัติงาน ผมได้พัฒนาศักยภาพหลายด้าน ได้พัฒนากระบวนการคิด การวางแผนกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการพัฒนากระบวนการทำงานเป็นกลุ่มด้วย นอกเหนือจากการที่ได้ทำกิจกรรม ผมได้เจอพี่ๆเพื่อนๆอีกหลายๆคนที่มีธงชัยอุดมดารณ์ เดียวกันคือ การที่จะทำให้คนในสังคมที่เราอยู่มีความสุข มีสภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองให้น่าอยู่ตลอดไป หากประเทศใดไร้ซึงเยาวชนซึ่งเป็นกำลังหลักของชาติถือว่าประเทศนั้นยังขาด กำลังหลักสำคัญที่จะพัฒนาประเทศ

ดังนั้น การที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีกำลังทีจะทำสิ่งดีๆเพื่อพัฒนาสังคมที่เขาอาศัย อยู่ เป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่อการพัฒนาประเทศชาติ และอยากจะให้มีกิจกรรมดีๆแบบนั้ในสังคมไทยเพิ่มมากขึ้น เพื่อกลุ่มพลังของเยาวชนที่คิดดี ทำดี ที่ยังขาดกำลังที่จะขับเคลื่อนโครงการดีๆ มีกำลังหลักที่จะทำให้โครงการดีๆของพวกเขาเป็นจริง